میزان بدهی ها در جهان به ۱۸۸ تریلیون دلار رسید که رقم بی سابقه و رکورد است.

اسپوتنیک، این مطلب در کریستالینا گئورگییوا، مدیرعامل صندوق بین المللی  پول در وبسایت این نهاد بین المللی اعلام کرده است.

به گفته وی، در حال حاضر میزان بدهی معادل  230 درصد تولید ناخاص جهانی است.

خانم گئورگییوا خاطرنشان ساخت این رقم رکورد از بدهی های بخش خصوصی کشورها ناشی شده که دوسوم رقم بدهی را تشکیل می دهد.

علاوه بر این میزان بدهی دولتی کشورهای پیشرفته در سطحی  قرار دارد که از زمان جنگ جهانی دوم بی سابقه است.

مدیرعامل صندوق بین المللی  پول درباره عواقب مخرب افزایش بدهی ها از جمله در آستانه وقوع بحران مالی جهانی هشدار داد.

Share: