نابود کردن محصولات خیار توسط کشاورزان

کشاورزان زیان دیده شهرستان رودبار کرمان به دنبال کاهش شدید محصولات کشاورزی، روز پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه ۹۸، با ایجاد راهبندان، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل فرمانداری این شهرستان کردند.

کشاورزان رودباری برای رساندن صدای اعتراض خود با تخلیه محصولات و دسترنج کار خود در معابر عمومی اعتراض خود را به وضعیت موجود اعلام کردند. کشاورزان معترض اعلام کردند که زحمات و سرمایه‌گذاری یک ساله‌شان بر باد رفته است.

کشاورزان اعتراضات خود را از روز چهارشنبه ۲۳ بهمن ماه با تخلیه محصولات کشاورزی و مسدود کردن جاده رودبار جنوب ـ زهکلوت شهر آغاز کردند. آنها صبح پنجشنبه ۲۴ بهمن ماه نیز با تجمع مقابل فرمانداری به اعتراض خود ادامه دادند.

کشاورزان جالیزکار رودباری، دولت را مقصر اصلی می‌دانند؛ به همین دلیل آنها تصمیم گرفتند تا با تجمع در مقابل فرمانداری نارضایتی خود را از دولت اعلام کنند.

تجمع کنندگان در این حرکت اعتراضی گفتند که کشاورزان روبارجنوب در سخت‌ترین شرایط از ابتدای سال با هزاران امید و آرزو کار آماده‌سازی مزارع کشاورزی خود را آغاز کردند، به امید اینکه بتوانند نیازهای زندگی خود را تأمین کنند.

کـشاورزان منطقه که با نگرانی این ایام را سپری می‌کنند و با وجود گرانی‌هایی که این روزها گریبانگیر آنها شده است، اکنون می‌بینند که آنچه نصیب‌شان شده است، کفاف هزینه‌های زندگی‌شان را نمی‌کند.

  • حمله به تجمع اعتراضی کشاورزان درچه و تجمع شماری دیگر از کشاورزان استان اصفهان 

آنها در ادامه افزودند که طی این مدت با دریافت قرض و وام و هزینه‌کرد سرمایه‌های زیاد تلاش کردند تا محصول خود را آماده و به بازار عرضه کنند؛ اما در زمان برداشت محصول خود با افت قیمت مواجه شدند.

این کـشاورزان علی‌رغم پرداخت هزینه‌های هنگفتی که برای خرید بذر و نهاده‌های کشاورزی متحمل شده‌اند، امروز که فصل برداشت و سود آنهاست با مشکل افت شدید قیمت محصول خود مواجه شدند و قیمت خیارسبز به کمترین مبلغ، یعنی هرکیلو۲۰۰ تومان مواجه شدند.

کـشاورزان خواستار حضور فرماندار این شهرستان در بین مردم برای پاسخ‌گویی به خواسته به حق خود شدند.

Share: