نامه اعتراضی کارگران پیمانی در عسلویه

جمعی از کارگران پیمانی در عسلویه ، روز جمعه ۲۵ مهر ماه ۹۹، نامه اعتراضی را به نمایندگی از ۲ هزار کارگر عسلویه منتشر کرده‌اند که عینا در زیر آورده می‌شود:

«ما ۲۰۰۰ کارگر پیمانی در عسلویه هستیم؛ اعتصاب کردیم برای این که سطح دستمزدهایمان پایین است و آن را هم با تاخیر می‌پردازند؛ برای این که به وضع نابسامان خوابگاه‌ها و غذاخوردی و دستشویی‌ها و غیره اعتراض داشتیم؛ برای این که جان‌مان در خطر بیماری کرونا قرار دارد و هیچ کدام از پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی برای مقابله با بیماری خطرناک کرونا انجام نگرفته است.

سعی کردند با وعده و وعید، صف اعتراض ما را متفرق کنند؛ اما حتی به وعده‌هایشان نیز عمل نکرده‌اند؛ هنوز طلب‌هایمان پرداخت نشده است و امروز بعد از کلی صحبت و اعتراض تازه قول دادند که تا برج ۴ دستمزد معوقه ما را بپردازند؛ یعنی مرداد و شهریور را هنوز طلبکار خواهیم بود.

 به علاوه این که ماه مهر هم به آخرش دارد می‌رسد؛ مهمتر این که امنیت شغلی نداریم؛ الان خیلی از پروژه‌ها رو به اتمام است؛ نقشه‌شان این است که ما سری کارگرانی که در اعتصاب بودیم را تحت عنوان پایان یافتن پروژه کنار بگذارند و نیروهای جدیدی که از قبل گرفته و آموزش داده‌اند را جایگزین کنند.

ضمن این که از ترس بلند شدن صدای اعتراض کارگران تلاش می‌کنند موضوع را تا پایان یافتن پروژه‌ها کش بدهند که کارشان لنگ نشود و به دروغ می‌گویند، عده‌ای از شما را دوباره به کار خواهیم گرفت؛ به این شکل می‌کوشند هم فضا را آرام نگه دارند و هم در میان ما کارگران تفرقه بیندازند.

مجموعه این شرایط آن هم در وضعیت بحرانی اقتصادی و گرانی روز افزون قیمت‌ها، فشار سنگینی بر گرده ما کارگران وارد کرده و نگران معیشت و زندگی‌مان هستیم.

بنا بر این، اولین تاکید این است که متحد باشیم؛ اجازه ندهیم با وعده و وعیدهایشان میان ما کارگران تفرقه ایجاد کنند؛ خواست‌های ما مشترک است و دور آنها متحد شویم.

 خواستهای فوری ما کارگران عبارتند از:

ـ تمامی طلب‌های ما باید فورا پرداخت شود.

ـ در برابر توطئه پیمانکاران برای جایگزینی نیروی جدید به جای ما کارگران متحدانه می‌ایستیم و خواهان برکناری پیمانکاران و قرارداد مستقیم با وزارت نفت هستیم.

ـ خواستار بهبود وضعیت خوابگاه‌ها و مراکز درمانی و غذاخوری‌ها و برقراری استانداردهای قابل قبول زیستی در این مناطق و رعایت پروتکل‌های سازمان بهداشت جهانی در مقابله با بیماری مهلک کرونا هستیم.

ـ خواستار مزد برابر، در برابر کار برابر با کارگران رسمی در صنعت نفت هستیم.

ما قاطعانه اعلام می‌کنیم که ادامه این وضعیت دیگر برای‌مان ممکن نیست و با رسانه‌ای کردن اعتراض و خواست‌هایمان هشدار می‌دهیم که اگر به این مطالبات پاسخ داده نشود، در اشکال دیگری اعتراض‌مان را ادامه خواهیم داد.»

کارگران پیمانی در عسلویه

Share: