تعدادی از زندانیان سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ با انتشار یادداشتی به برخی از مشکلات این زندان پرداختند. در این نامه ضمن اشاره به عدم رسیدگی پزشکی و نبود آب آشامیدنی سالم، به وضعیت زندانیان کارگر در زندان پرداخته شده است.
به گزارش خبرگزاری هرانا، در این نامه ضمن اشاره به عدم رسیدگی پزشکی به وضعیت اکبر فراجی، اکبر باقری، شاپور احسانی راد و علیرضا فرشی به نبود آب آشامیدنی سالم و اجبار به خرید آب از سوی زندانیان پرداخته شده است.
نویسندگان این نامه همچنین در خصوص وضعیت زندانیان کارگر در زندان نوشته‌اند: «از صبح زود تا پایان روز مشغول به کار سختند و در نهایت ماهانه ۸۰ هزار تا نهایتا ۶۰۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کنند. رقمی بسیار پایین که حتی هزینه‌های آب آشامیدنی را هم تامین نمی‌کند! نکته تلخ تر و غیرقابل تحمل‌تر این است که اجناسی که توسط زندانی در زندان تولید می‌شود و بابتش حقوق بسیار ناچیزی دریافت می‌کند به قیمت های بسیار گزاف و سنگین مجددا به همان زندانیان فروخته می‌شود!»