نخست وزیر عراق از مقامش کناره گیری می‌کند

عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق اعلام کرده که از مقامش کناره گیری می کند. این اقدام یک روز پس از آن صورت گرفته که دهها تظاهر کننده ضد دولتی در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند. دفتر نخست وزیر عراق در بیانیه ای ضمن اعلام خبر استعفای عادل عبدالمهدی گفته که پارلمان می تواند دولت جدیدی را انتخاب کند.

Share: