نرخ بیکاری در برخی از شهرستان‌های ایران بیش از ۲۰ درصد است

سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی گفت: نرخ بیکاری در برخی از شهرستان‌های ایران بیش از ۲۰ درصد است.
به گفته وی: در شهرستان بهارستان بیش از ۵ هزار واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد اما آمار بیکاری در آن ۶.۶ درصد است که اگر شهرک‌های صنعتی در این شهرستان مستقل شوند اشتغال در آن ۲ برابر می‌شود./ مهر