24/09/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

نظامیان اوکراینی، سربازان اسیر روسی را به میدان مین فرستادند

یک منبع آگاه گفت که پرسنل ارتش اوکراین، سربازان اسیر روسی را به یک میدان مین در منطقه عملیات ویژه فرستاده اند.

به گزارش اسپوتنیک، این منبع با نشان دادن ویدئویی گفت: “این ویدئو (که نشان می‌دهد چگونه سربازان ما به مین فرستاده می‌شوند) در تلفنی بود که در یک گودال اوکراینی پیدا شد. در آن، سربازان بچه‌های ما را که اسیر کرده‌اند، به داخل میدان مین می‌رانند، با این جملات که اگر برسی، آزادی.

این تصاویر که در اختیار او قرار گرفت نشان می‌دهد که چگونه گروهی از سربازان نیروهای مسلح اوکراین، با اسلحه، افراد غیرمسلح را با لباس ارتش روسیه به میدان می‌رانند، در حالی که می‌گویند: «دارند می روند، آزاد شده اند، خوب می روند.»

همچنین یکی از آنهااز راه رفتن یکی از اسرا خوشش نیامد و به سمت او تیراندازی کرد. در انتهای فیلم انفجاری در جهت یکی از زندانیان رخ داد.

ویدئوهایی از انتقام یا شکنجه پرسنل نظامی روسیه، بارها در اینترنت منتشر شده است. در نوامبر سال گذشته ویدئویی منتشر شد که در آن سربازان اوکراینی به سربازان روسی که تسلیم شده بودند و روی زمین دراز کشیده بودند شلیک می کردند. تصاویری نیز از شلیک گلوله به پاهای سربازان اسیر روسی منتشر شد. علاوه بر این، پرسنل نظامی که از اسارت اوکراین بازگشتند در مورد شکنجه صحبت کردند: در طول بازجویی به پاهای آنها شلیک کردند، انگشتانشان را قطع کردند، آنها را با میلگرد و شوک الکتریکی کتک زدند.

در ژوئیه سال جاری، کمیته تحقیقات روسیه گزارش داد که حقایق بدرفتاری با اسرای جنگی روسی توسط شبه نظامیان اوکراینی را بررسی خواهد کرد.

ویدیو: نیروهای مسلح اوکراین، با اسلحه، افراد غیرمسلح را با لباس ارتش روسیه به میدان مین می‌رانند، در حالی که می‌گویند: «دارند می روند، آزاد شده اند، خوب می روند.»