تحلیلگران محدودیت ها و تعرفه های اعمال شده توسط چین را در دو کالای اصلی -کود و گوشت خوک- مشخص کردند. اما محدودیت های چین از مواد غذایی فراتر رفته است. این اندیشکده مستقر در واشنگتن خاطرنشان کرد که این غول آسیایی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد جهان، محدودیت هایی را برای این مواد اعمال کرده است. براساس این گزارش، تمام این اقدامات منجر به افزایش قیمت ها در جاهای دیگر شده است، حتی اگر به نفع مردم خود چین باشد.

به گفته موسسه اقتصاد بین الملل Peterson، روسیه در ایجاد بحران امنیت غذایی و افزایش قیمت انرژی از طریق جنگ با اوکراین مقصر است، اما چین، اقداماتی را در سه زمینه مختلف انجام داده که تورم را در سراسر جهان تشدید کرده است. سی‌ان‌بی‌سی گزارشی در این باره منتشر کرده است.چاد باون و یلین وانگ، تحلیگران موسسه اقتصاد بین الملل Peterson نوشتند: جنگ روسیه در اوکراین تلفات تکان دهنده ای بر این منطقه وارد کرده است. همچنین این ماجرا به بحران غذایی دامن زده است. چرا که روسیه صادرات کودهای حیاتی مورد نیاز کشاورزان در نقاط دیگر را مسدود کرده و نقش اوکراین به عنوان سبد نان آفریقا و خاورمیانه را از بین برده است. آنها ادامه دادند که البته خطر ناشناخته دیگری برای امنیت غذایی جهانی وجود دارد.تحلیلگران محدودیت ها و تعرفه های اعمال شده توسط چین را در دو کالای اصلی -کود و گوشت خوک- مشخص کردند. اما محدودیت های چین از مواد غذایی فراتر رفته است. این اندیشکده مستقر در واشنگتن خاطرنشان کرد که این غول آسیایی، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان فولاد جهان، محدودیت هایی را برای این مواد اعمال کرده است. براساس این گزارش، تمام این اقدامات منجر به افزایش قیمت ها در جاهای دیگر شده است، حتی اگر به نفع مردم خود چین باشد.براساس یادداشت این تحلیلگران، مشکل چین این است که مانند یک کشور کوچک به رفتار خود ادامه می دهد. سیاست های آن اغلب در داخل تاثیر مطلوبی دارند. در واقع سیاستی که چین در پیش گرفته است، سیاست همسایگان گدا (beggar-thy-neighbor) است. یعنی این کشور مشکلات داخلی را با انتقال هزینه آن به افراد دیگر حل می کند.

*کود شیمیایی

قیمت کود در چین و در سراسر جهان در سال گذشته در نتیجه تقاضای قوی و افزایش قیمت انرژی شروع به افزایش کرد، اما از آن زمان به دنبال جنگ روسیه و اوکراین بالاتر هم رفته است.موسسه اقتصاد بین الملل Peterson خاطرنشان کرد در ژوئیه گذشته، مقامات به شرکت های بزرگ چینی دستور دادند که صادرات کود را «برای اطمینان از عرضه بازار کود شیمیایی داخلی» متوقف کنند. در ماه اکتبر، با ادامه افزایش قیمت ها، مقامات اجباری شدن نظارت بیشتر بر صادرات را آغاز کردند. رویترز هم در این باره نوشت که محدودیت ها حداقل تا پایان تابستان ادامه خواهند داشت.ترکیبی از این موانع غیرتعرفه ای منجر به کاهش شدید صادرات کود چینی شد. تحلیلگران نوشتند که با تولید بیشتر در داخل، قیمت کودهای چینی کاهش یافت و حتی کمتر هم شده است. این وضعیت دقیقا با وضعیت جهانی بود، جایی که قیمت کود به بیش از دو برابر سطح سال قبل افزایش یافته است. در واقع تصمیم چین برای حذف عرضه کود به بازار جهانی تنها مشکل را به دیگران منتقل می کند.

*فولاد

قیمت فولاد در چین و در سراسر جهان در چند سال گذشته افزایش یافت، زیرا این کشور اعلام کرد که تولید داخلی فولاد خود را به منظور دستیابی به اهداف کربن زدایی، کاهش می دهد.به منظور کاهش افزایش قیمت ها در داخل، مقامات سال گذشته ممنوعیت واردات قراضه فولاد را لغو کردند. آنها همچنین چند دور محدودیت های صادراتی را اعمال کردند و مالیات بر صادرات پنج محصول فولادی را افزایش دادند.تا ماه مارس امسال، قیمت فولاد چین 5 درصد کمتر از قبل از محدودیت ها بود. اما مانند مورد کود، این کاهش ها به ضرر بقیه جهان است، جایی که قیمت ها در خارج از چین رقم های بالاتر را نشان می دهد.

اتاق تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.