نمایندگان مجلس فرصت رسیدگی به مشکلات ما را ندارند

کارگران کارخانه پارس پامچال قزوین، گزارش کرده‌اند که در مورد مشکلات خودشان با نمایندگان قزوین در مجلس، صحبت کرده‌اند اما هیچ رسیدگی از جانب نمایندگان صورت نگرفته‌است. یکی از نمایندگان قزوین در مجلس، در توضیح حول این گزارش کارگران گفت: فرصت رسیدگی به این پرونده را نداشتم!

به گزارش کارگران واحد تولیدی پارس پامچال قزوین، کارگران،  ۸ ماه بیمه و ۴ ماه دستمزد طلبکار هستند. عدم پرداخت منظم دستمزد و بیمه کارگـران کارخـانه پارس پامچال قزوین، مشکلات معیشتی زیادی را برای آن‌ها و خانواده‌هایشان به وجود آورده‌است.

براساس گزارش نمایندگان کارگری این کارخانه، کارگران جلساتی با مسئولان کارخانه درباره مطابات مزدی و بیمه خود داشته‌اند، اما مدیران این واحد تولیدی اقدامی برای برطرف کردن مشکلات کارگران نکرده‌اند. مسئولان پارس پامچال، حل مشکلات کارگران را مشروط به تأمین منابع مالی این کارخانه نموده‌اند.

بنابر همین گزارش، کارگران، مکاتبات زیادی با استاندار و نمایندگان قزوین در مجلس، انجام داده‌اند. نمایندگان مجلس نیز، متقابلأ به آنها وعده پیگیری شرایط را داده‌بودند

نامه‌ای به دست من نرسیده است

لطف‌اله سیاهکلی، یکی از نمایندگان قزوین در مجلس، در پاسخ به سؤالی در مورد مشکلات کـارگران پارس پامچـال گفت: «من اطلاعی از وضعیت این کارخانه ندارم. تصور نمی‌کنم که کارگران برای من نامه‌ای نوشته باشند. اگر آن‌ها نامه‌ای برای من نوشته بودند، به‌طور قطع چنین نامه‌ای را خوانده بودم.»

در حالیکه نماینده مردم قزوین دریافت نامه را تکذیب می‌کند اما یکی از نمایندگان کارگری تأکید می‌کند که نامه را شخصأ به دفتر لطف‌اله سیاهکلی تحویل داده است.

فرصت پیگیری مشکلات کارگران را نداشته‌ام

فاطمه محمدبیگی یکی دیگر از نمایندگان قزوین در مجلس نیز، درباره مشکلات کارگران این کارخانه گفت: «درباره مشکلات کارگران پارس پاچال باید در فرصت زمانی مناسب صحبت کنیم. من هنوز فرصت نکرده‌ام به مشکلات کارگران این واحد تولیدی رسیدگی کنم.»

در این میان مشخص نیست، نمایندگان مجلس، چه موضوعات عاجل و مهم‌تری، غیر از رسیدگی به  مشکلات وخیم معیشتی کارگران، دارند.

Share: