نهمین شب تظاهرات خیابانی در خوزستان و شهرهای دیگر

اعتراضات در خوزستان جمعه شب، برای نهمین شب پی در پی ادامه یافت. محدودیت های شدیدی اینترنت در استان خوزستان اعمال می شود تا سرکوب خونین مردم معترض در سکوت بیشتری صورت بگیرد. ویدئوها و گزارش هایی که از اعتراضات جمعه شب در شهرهای خوزستان منتشر شده است، نشان می دهد که تظاهرات بزرگی در اهواز صورت گرفته است. در ویدئوهای منتشره صدای تیراندازی شدید نیروهای سرکوبگر به گوش می رسد.

Share: