نه به انتخابات رژیم جمهوری اسلامی

بار دیگر انتخابات

خامنه ای در نماز جمعه بار دیگر از مردم خواست در انتخابات شرکت کنند. سال هاست رژیمی که از با لا تا پائین، در کلیه سطوح قدرت را در دست دارد و بر سر هر ارگان انتخابی هم یک نماینده ولایت فقیه نظارت دارد . در نظامی که صلاحیت نامزد ها اول باید از صافی شورای نگهبان که سلطه ی ولایت فقیه در آن مسلط است بگذرد  چگونه می توان به پای صدوق رای رفت.

 در این سال های  طولانی طبقه کارگر و نمایندگا ن آگاه و پیشرو آن در برابر این خدعه و دغلکاری رژیم حاکم دست به افشاگری زده اند ولی  نیروهای سیاسی راست و توهم پرداز همیشه تحت عنوان انتخاب بد بهتر است از اینکه بدتر سرکار بیاید توده های مردم را به پای صندوق های رای کشانده اند.

امسال هم دعوای جناح ها بر سر نامزدها ها بار دیگر جنجالی شده است از آنجمله است رد صلاحیت نود نفر از  نمایندگان مجلس کنونی که در انتخابات قبلی همان شورای نگهبان مهر تائید به آنها زده بود. سخنگوی شورای نگهبان مدعی است علت رد اکثر آنها فساد مالی شان بوده است. رئیس جمهورروحانی که خود بر اساس همان تئوری انتخاب بد وبدتر به روی کار آمد، ضمن رد این سخن کدخدائی، سخنگوی شورای نگهبان، مدعی شد رد نامزد ها با هدف یکدست کردن مجلس  از جناح اصول طلبان است.

حزب رنجبران ایران شرکت در انتخابات کنونی را نادرست میداند و بر آنست که درس نگرفتن از این سالهای طولانی خدعه و تزویر رژیم چیزی جز خیالات واهی داشتن به ماهیت سرکوبگر رژیم ولایت فقیه نبوده وعملا به سود تحکیم این حکومت است.  طبقه گارگر ونیروهای انقلابی شرکت در انتخابات را بطور کلی رد نمی کنند اما با توجه به شرایط دیکتاتوری فاشیستی حاکم و نبود هیچگونه آزادی برای مخالفان، خیانت به خواست عمومی مردم ایران است که خواهان براندازی کلیت رژیم است. در کشوری که رهبرش  در آبانماه دستور مستقیم کشتار جمعی فرودستان را صادر کرد و بیش از هزار وپانصد نفر از  مردم غیر مسلح را کشت و آنها را اشرار خواند و تا امروز هزاران نفر دیگر را دستگیر کرده است چگونه می توان به پای صندوق رای رفت. رفتن به پای صندوق رأی تأیید این رژیم است.

بر ماست درست در پاسخ به این جنایت رژیم و بویژه علیه خواست خامنه‌ای در وسیعترین شکلی انتخابات را تحریم کنیم و متحدا با سازماندهی جنبش ضد انتخابات فریب  ودروغ حاکمیت را بر ملا سازیم

حزب رنجبران ایران

بهمن 1398

Share: