01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

این سیاست بازن فرصت طلب حافظان نظام سرمایه‌داری نشسته بر روی مبل . لم داده. وکودکان بیگناه از هر دوطرف از بين میروند این بشر دو پا چه جنایت‌های که نکرد …   درود بر شما بله بی گمان کشتار انسانهای بیگناه با هر کیش و آیین و هر نژاد عملی شرم اور و دلخراش است بویژه کشتار کودکان و زنان و کهنسالان که هیچ دفاعی ندارند  و این کشتار جنایتکاران اسراییل به هر بهانه مردود است. اما آنچه مایه ننگ جهانیان و کشورهای ستمگری چون امریکا و انگلیس است توجیه ریانه کاران این کشتار است  و دادن حق به اسراییل و آزاد گذاشتن برای هر جنایت و این مایه ننگ امریکا و همه قدرتهای جهانی و مایه ننگ و شرمساری کشورهای به اصطلاح اسلامی است که تاکنون یک تصمیم قاطع در این موضوع جنایت ۷۴ ساله اسراییل از خود بروز ندادن و رسانه هایی چون بی بی سی و اینترنشنال ماهیت پلید و استبدادی و منافق کارانه خود را با نشر دروغ پردازی بر همگان نمایانند و معلوم شد حقوق بشر فقط مربوط به سرمایه داران یهودی است که با ثروت خود در اپک بر کل سیاست جهان و کشتار مردم جهان سوم و ایجاد فرقه های سیاهی چون داعش و بوکو حرام و القاعده و طالبان ومرز بندی های جغرافیایی بین کشورهای خاورمیانه تنور تفرقه را در جهان هماره گرم نگه داشته تا صهیونیست شیطان به کشتار و توسعه جغرافیایی خود ادامه دهد .پرسش انجاست چرا بعد از جنگ شش روز اعراب و اسراییل با وجود چندین قطعنامه شورای فرمایشی ملل غیر متحد اسراییل به شهرک سازی و کشتار مردم بیگناه و اشغال جولان سوریه ادامه میدهد چرا در کشتار صبرا و شتیلا سکوت شد ما کشتار غیر نظامیان یهودی را تایید نمی کنیم اما این پاسخ جنایتکارانه، پاسخ  حماس نیست و ماهیت درندگی اسراییل و ماهیت دروغین دموکراسی امریکا و اروپا و روس و چین را بیان میدارد و این مایه ننگ جامعه بشری است.

بازنشستگان شوش

۲۶/۷/۱۴۰۲