کارگران گروه ملی فولاد اهواز امروز با شعار نه تهدید نه زندان دیگر اثر ندارد در برابر ساختمان استانداری خوزستان تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران معترض امروز وارد سومین روز اعتراض خود شدند. کارگران از روز یکشنبه وارد اعتصاب و اعتراض شده‌اند. مدیران شرکت و مقامات استانداری نیز طی این مدت حاضر به پاسخگویی به آنها نشده‌اند و با بی‌اعتنایی تلاش می‌کنند اعتراضات را به شکست بکشانند.

روز چهارشنبه ۲۷ بهمن‌ماه ۱۴۰۰، کارگران گروه ملی فولاد در سومین روز اعتراض و اعتصاب در برابر استانداری خوزستان تجمع کردند.

کارگران معترض با شعار «نه تهدید، نه زندان دیگر اثر ندارد»، به مقامات تاکید می‌کنند. که دست از تهدید بردارند و خواسته‌های آنها پاسخ دهند.

روز یکشنبه  ۲۴ بهمن، کارگران در برابر استانداری شعارهای «ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد، می‌جنگیم می‌جنگیم». و «مدیر پروازی نمی‌خوایم نمی‌خوایم» را سر دادند.

کارگران پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آنها نوشته شده بود: «کارگران بیدارند، از استثمار بیزارند».

در قسمتی از بیانیه روز یکشنبه کارگران آمده بود: «به مسئولین استانی و شورای تامین استان اعلام می‌داریم که شما در آزمون جلب اعتماد کارگران شریف شرکت گروه ملی فولاد اهواز موفق نشدید. بار دیگر کارگران را برای رساندن صدای خود به مسئولین مرکزنشین مجبور می‌کنید به خیابان آیند. در برابر دفتر استاندار به عنوان نماینده دولت فریاد عدالت‌خواهی سر دهند تا شاید مرکزنشینان صدایشان را بشنوند.»

مطالبات کارگران گروه ملی فولاد اهواز شامل:

  ۱-افزایش حقوق و دستمزد و ارتقاء سطح معیشت پرسنل

۲-افزایش تولید و رفع موانع تولید با افزایش و استمرار ورود شمش و مواد اولیه به شرکت

۳-تامین قطعات و تجهیزات برای تعمیرات و آمادگی خطوط تولید جهت تولید محصول بهینه با بهره‌وری بالا

۴-تغییر ساختار معیوب و ناکارآمد مدیریتی موجود و استفاده از مدیران جوان متخصص

۵-پرداخت حق بدی آب و هوا و مناطق جنگی