نوید افکاری از حق نوشته شدن نامش روی مزارش محروم است

pastedGraphic.png

سعید افکاری؛ برادر نوید افکاری با انتشار تصاویری در صفحه توییتر خود که حاکی از تخریب و مخدوش شدن نام نوید افکاری بر خاک مزارش بود، چنین نوشت:

«نوید افکاری از حق حیات محروم است

جسم نوید افکاری از حق سلامت قبل از کشته شدن محروم است

نوید افکاری از حق دفن شدن در شیراز محروم است

نوید افکاری از حق سنگ مزار داشتن محروم است

نوید افکاری از حق نوشته شدن نامش روی مزارش محروم است

آزادگی را تو معنا کردی با گذشتن از تمام حقوقت.»

Share: