سیاستمداران ومدیران ایرانی با تناقضی آشکارروبه رو شده اند. تناقض این است که از یک سوپیامدهای منفیتحریم های ایران از سوی امریکا را انکار می کنند واز سوی دیگر به شهروندان می گویند دلیل وضعیت وخیم اقتصادی خصومت غرب با ایران است ودست کم به اندازه 20 تا 30 درصد دربدترشدن وضعیت معیشت شهروندان موثر بوده ودر گفت وگوهای هسته ای تنها خواسته اصلی از آمریکا رفع تحریم ها و راستی آزمایی تحریمهاست . در شرایطی که رهبر انقلاب اسلامی نیز به بدتر شدن وضعیت شاخص های کلان اقتصاد اشاره کردند حالا نگاه خسته ایرانیان به وین است که آیا این بار به صلح پایدار هسته ای می رسیم یانه تا اقتصاد ایران نفس تازه کند. .

واقعیت این است که ایرانیان از بیست سال سردرگمی در پرونده هسته ای ایران خسته شده اند. ایرانیان از یک سو می بینند بیست سال تلاش برای پیش بردن استفاده از تکنولوژی فناوری هسته ای فابده ملموسی برای کشور نداشته واز سوی دیگر منجر به بسته شدن راههای همکاری ایران با جهان شده است و حتی چین که اصولگرایان ایرانی امید دارند به ایران کمک کند تنها کارش خرید نفت ارزان از ایران است. با این وضعیت اندوه بار است که ایرانیان از مدیران اداره کننده کشور انتظار دارند این داستان را به هرشکل وماهیت به فرجام برسانند و این داستان را از صدر خبرهای ایران پاک کنند و یا اینکه به طور واضح گته شود ایران از داشتن تکنولوژی غنی سازی اورانیوم چه فایده ملمسی خواهد برد. بر اسا س گزارش های منتشر شده از این سووآن سوی دنیا واز درون حاکمیت ایران گفت وگوهای امروز وین شاید با فرمان های تازه ای که از پایتخت هایشان به وین می برند بتوانند دراین دور از گفت وگوها به یک نتیجه ملموس برسند و خستگی از تن ایرانیان بیرون آید.

اما در همین حال علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران همزمان با آغاز دور تازه مذاکرات وین نوشته است “دولت فعلی آمریکا تاکنون با تداوم سیاست فشار حداکثری ترامپ علیه ایران تلاش کرده اهدافی را که او با قلدری نتوانست محقق کند با ارائه وعده‌های بی‌پشتوانه تامین کند”.او در توئیتی تاکید کرد “بدون خروج واشنگتن از توهمات کنونی، مسیر مذاکرات وین هموار نمی‌شود”. البته نگاه کارشناسان رسانه های غربی این است که مشخص نیست منظور آقای شمخانی از “توهمات کنونی” آمریکا چیست، اما او پیشتر در واکنش به اقدام آمریکا برای تمدید معافیت‌های تحریمی مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای ایران هم گفته بود “نمایش رفع تحریم اقدامی سازنده تلقی نمی‌شود”. هر چند در همان زمان حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در واکنشی متفاوت گفته بود “لغو برخی از تحریم‌ها به معنای واقعی خود می‌تواند ترجمان حسن نیت‌شان باشد”.سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته بود “موضوعات قابل توجهی در دستور کار است که جز با تصمیمات سیاسی واشنگتن احتمالا گشایشی در آن متصور نیست”.مذاکرات وین در حالی از سرگرفته می شود که هیات‌های حاضر در آن ارزیابی متفاوتی از پیشرفت مذاکرات دارند.دور تازه مذاکرات هسته‌ای ایران در وین از امروز آغاز خواهد شد.پس از یازده روز، مذاکرات احیای توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ (برجام) امروز سه‌شنبه از سر گرفته خواهد شد.این مذاکرات برای مشورت هیات‌های مذاکره کننده با پایتخت‌هایشان متوقف شده بود.

s24