به گفته ژاله روحزاد معلم بازنشسته و‌ همسر اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته زندانی، “وی روز شنبه حدود ساعت ۹ بعد از ظهر در تماس کوتاهی گفت که شرایط مناسب نیست و بند ۷ شلوغ شده و فوری تماس قطع شد و آن شب بر خانواده ما چه گذشت بماند!” 

فردای آنروز خانواده به اوین مراجعه کرد و پس از ساعتها بی خبری، در نهایت فردی در سالن ملاقات اسامی را یاداشت می‌کرد که شب تماس بگیرند ولی شب دوم هم دربی خبری محض گذشت، و باز خانواده این فعال کارگری ماندند با هزاران دل نگرانی که چه بر سر ایشان آمده است.

“روز دوشنبه اسماعیل گرامی در تماس کوتاهی فقط گفتند در قرنطینه زندان رجایی هستند.

خبر سلامتی کمی از نگرانی کاست ولی گویا این پایان ماجرا نیست. “

خانواده اسماعیل گرامی بسیار نگران سلامت وی هستند چرا که طبق اطلاعات رسیده این کارگر بازنشسته در جریان حوادث اوین مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.  

اینک بیش از هجده ماه از بازداشت و زندانی شدن اسماعیل گرامی میگذرد. ایشان بطور کاملا ظالمانه جمعاً به ۶ سال زندان و دو میلیون تومان جریمه و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم شده است.

زندانیان انتقالی بایستی هر چه سریعتر توسط پزشکان مستقل معاینه شده و ابعاد این فاجعه نابخشودنی باید هر چه زودتر مشخص شود.

مسئولین حکومتی و بطور مشخصتر قوه قضائیه و زندانبانان و ‌نیروهای انتظامی و‌ امنیتی مسئول حفظ سلامت همه زندانیان هستند و یقینا پاسخگوی دادخواهی زندانیان و‌ خانواده هایشان خواهند شد.

کلیه فعالین کارگری، معلمی، دانشجویی، دانش آموزی، و فعالین جنبش زنان، معترضین بازداشتی و زندانیان سیاسی آزاد باید گردند. 

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه

۲۸ مهر ۱۴۰۱