کارگران شهرداری رودبار نگران پرداخت نشدن دستمزدهای معوقه خود توسط پیمانکار می‌باشند. این کارگران، ۵۵ نفر می‌باشند و تحت مسئولیت یک شرکت پیمانکاری کار می‌کردند. آنها ۶ ماه مطالبات معوقه از سال گذشته تا کنون از شرکت پیمانکاری طلب دارند. مهمترین نگرانی کارگران شهرداری رودبار و سایر کارگرانی که با این شرکت همکاری داشتند، خروج پیمانکار قبل از پرداخت مطالبات معوقه کارگران است.

این کارفرما تنها تا ۲۰ مهرماه قرارداد دارد و شهرداری در صدد تغییر پیمانکار است. وی در پاسخ مطالبات کارگران گفته است که وی منابع مالی برای پرداخت دستمزد‌ها را ندارد . به گفته کارفرما وی ۲ میلیاردتومان از شهرداری طلبکار است. کارگران در چند سال گذشته میزان زیادی از مزایا مزدی مانند حق سنوات و مرخصی خود را دریافت نکرد‌ه‌اند.

حذف شرکت‌های پیمانکاری خواسته اصلی کارگران شهرداری رودبار

یکی از کارگران شهرداری رودبار در رابطه با خواسته خود و سایر همکارانش می‌گوید:

«مسئولان شهرداری باید قبل از خروج پیمانکار پیگیر پرداخت طلب ما کارگران باشند و با او تسویه حساب کنند چراکه اگر پیمانکار بدون پرداخت از مجموعه خارج شود، دست کارگران برای وصول مطالباتشان خالی می‌ماند… ما خواستار حذف پیمانکار هستیم و چرا شهردار با کارگران قراداد مستقیم امضا نمی‌کند، افزودند: حقوقی که از پیمانکار به عنوان شرکت واسطه‌ای دریافت می‌کنیم، کفاف زندگی‌مان را نمی‌دهد و بر اساس حداقل‌های قانون کار پرداخت می‌شود.»

دلیل سیاست‌های ضدکارگری دولت، شرکت‌های پیمانکاری، دست باز برای بستن هر قراردادی با کارگران دارند. بستن قراردادهای کوتاه مدت باعث شده، موقعیت قانونی کارگران بشدت پایین بیاید. پرداخت نکردن دستمزد و حق بیمه، ساعات طولانی کار، اخراج دسته جمعی، پایین آوردن دستمزد کارگران نمونه‌ای از عملکرد این شرکت‌ها است..