کارگران فضای سبز منطقه یک شهرداری زنجان نگران امنیت شغلی خود با واگذاری به شرکت‌های پیمانکاری هستند. این کارگران که نزدیک به ۱۰۰ نفر می‌باشند، سالیان است، طرف قرارداد شهرداری‌ زنجان بوده‌اند.

گفته می‌شود، این کارگران بعد از این اقدام به سایر مناطق شهرداری منتقل خواهند شد. به این صورت امنیت شغلی آنها در معرض خطر می‌باشد.

یکی از کارگران در این رابطه می‌گوید:

«برای جلوگیری از نارضایتی کارگران و اعتراضات احتمالی اعلام کرده‌اند کارگران شاغل در این بخش از شهر به سایر مناطق تحت مسئولیت شهرداری انتقال داده می‌شوند که صحت و سقم آن هنوز مشخص نیست.»

به این صورت با پخش کردن کارگران در مناطق مختلف قدرت اعتراض جمعی از آنها گرفته می‌شود. این کارگران در وهله اول نگران وضعیت شغلی خود هستند. ضمنا، هر تغییری در وضعیت کارگران بایستی از ابتدا به آنها اطلاع داده می‌شد.

خیز دوباره شـهرداری زنجان برای تغییر وضعیت کارگران

شهرداری زنجان سال‌های قبل نیز، خیز تغییر وضعیت کارگران را برداشته بود. اما با مخالفت کارگران مجبور به عقب‌نشینی شد. کارگران شـهرداری زنجان خواستار برچیده شده همه شرکت‌های پیمانکاری هستند. اما شهرداری زنجان در صدد اضافه کردن این شرکت‌ها می‌باشد.

یکی از کارگران در این رابطه می‌گوید:

«ریشه اصلی مشکلات ما کارگران حضور پیمانکاران مختلف در برخی مناطق شهری است. شهرداری زنجان به جای حذف همه شرکت‌های پیمانکاری، مجددا می‌خواهد پای عده‌ای دیگر را به مجموعه شهرداری باز کند و بدین ترتیب به فرض انتقال کارگران قرارداد مستقیم به سایر مناطق شهری، با جذب نیروی کار قرارداد موقت و حجمی مجددا باید شاهد نارضایتی عده‌ای کارگر جدید و اعتراضات آنها در مجموعه شهری باشیم.»

کارگران می‌دانند، باز شدن پای پیمانکاران به معنی از بین رفتن امنیت شغلی و کم شدن حقوق و مزایای آنها می‌باشد. سران حکومت بی‌توجه به وضعیت وخیم معیشتی کارگران، تنها به فکر استثمار هرچه بیشتر آنها هستند. کارگران شهرداری از محروم‌ترین اقشار جامعه هستند. وضعیت معیشتی کارگران شهرداری زنجان یک نمونه از وضعیت کارگران شهرداری سراسر کشور است. وضعیت کارگران بدلیل چپاول اموال عمومی توسط مسئولین همواره در پرده‌ای از ابهام است.