کارگران معدن زغال سنگ گلندرود نگران امنیت شغلی خود هستند. آنها نسبت به واگذاری این واحد معدنی به پیمانکاران و مشخص نبودن وضعیت شغلی خود اعتراض دارند. این کارگران با یک شرکت پیمانکاری تامین نیرو برای شرکت تهیه و تولید مواد معدنی مشغول کار هستند. بسیاری از آنها به سن بازنشستگی رسیده‌اند. اما مجتمع زغال سنگ گلندرود تلاش می‌کند، با تغییر قرارداد کار، آنها را به یک پیمانکار خصوصی واگذار کند.

 این موضوع باعث به خطر افتادن امنیت شغلی آنها می‌شود. در حالی که این کارگران تا سن بازنشستگی یک یا دو سال فاصله دارند.

یکی از کارگران معدن زغال سنگ گلندرود در اعتراض به این تصمیم مسئولین می‌گوید:

«طی چند ماه گذشته با تصمیم مدیران، یک شرکت پیمانکاری مسئولیت این واحد معدنی و کارگران را برعهده گرفته و ما کارگران از این موضوع رضایت نداریم.»

مجبور کردن کارگران به عقد قرارداد با پیمانکار خصوصی

این کارگران از ابتدای شروع به کار طرف قرارداد شرکت تهیه و تولید مواد معدنی بوده‌اند. اما در حال حاضر مجبور به عقد قرارداد با پیمانکار خصوصی می‌باشند. به این ترتیب کارگران از قرارداد با بخش دولتی به بخش خصوصی تغییر وضعیت خواهند داد.

یکی از کارگران معدن زغال سنگ گلندرود با نگرانی از وضعیت معیشتی و امنیت شغلی‌ خود و همکارانش می‌گوید:

«پیمانکار جدید که یک شرکت سرمایه‌گذاری بزرگ است، از آذر ماه سال گذشته فعالیت خود را در معدن گلندرود آغاز کرده و کارگران مجبور هستند برای تامین امنیت شغلی و معیشتی خود با پیمانکار همکاری کنند.»

فعالیت تولیدی معدن زغال سنگ گلندرود سال‌ها است، متوقف شده است. این کارگران به عنوان نگهبان در این معدن مشغول به کار بوده‌اند.

مشخص نبودن امنیت شغلی کارگران

این کارگران در حال حاضر نه با شرکت دولتی قرارداد دارند و نه با پیمانکار خصوصی. به این ترتیب امنیت شغلی آنها بعد از سال‌های کار در خطر جدی است. قرارداد کاری این کارگران با شرکت تهیه و تولید تا پایان سال ۱۴۰۰بوده و از شروع سال جاری وضعیت شغلی آنها مشخص نیست. ضمن این که پیمانکار کارگران را مجبور به بستن قرارداد با یک پیمانکار دسته دوم کرده است.

سران حکومت بدون توجه به وضعیت معیشتی کارگران و امنیت شغلی آنها تنها به فکر استثمار هر چه بیشتر کارگران هستند. نمونه آن کارگران معدن زغال سنگ گلندرود است که بعد از سال‌ها تلاش و زحمت در این معدن امنیت شغلی نداشته و همه زحماتشان در زمان بازنشستگی در حال ضایع شدن است. فقیرتر شدن روزانه کارگران با انباشت ثروت سران حکومت رابطه مستقیم دارد.