هر روزمان نوروز، بهروزی مان پیروز!

دوستان گرامی، با سلام و با امید به تندرستی و شادی شما و همه عزیزانتان

در آغاز بهارو شکوفائی غنچه های مقاوم زمستانی ، بیداری و هوشیاری و آگاهی همگانی را انتظار می کشم.

نه به بازگشت به گذشته!

همه پرسی نظام جمهوری اسلامی ، آری یا نه را تجربه کرده ایم. 

در این همه پرسی نظام جدید حکومتی کشور، به پیشنهاد سید روح‌الله خمینی در روزهای ۱۰ و ۱۱ فروردین ۱۳۵۸ در سراسر ایران و خارج از کشور برگزار شد. بر پایه نتایج اعلام‌شده توسط کارگزاران حکومتی، نزدیک به ۹۷٪ واجدان شرکت در این همه‌پرسی با دادن رأی «آری»، با برقراری نظام جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند. در روز ۱۲ فروردین نتایج اعلام شد و این روز را روز جمهوری اسلامی نامیدند.  روز فرو رفتن رویاهای زندگی انسانی و شرافتمندانه همگانی در سیاه چاله سلطنت الهی و جمهوریت  اسلامی.

در این همه پرسی در کنار هزاران هزار معترض دیگر در خیابانها، نه به جمهوری اسلامی را فریاد زدیم و نوشتیم.

گذشته چراغ راه آینده نیست. گذشته درگذشته است . در همه اعصار ،کوران قدرت ،چراغی در دست ، چراغی در برابرشان به جنگ آگاهی و نور و تکامل رفته اند ومیروند و سینه ستبر راه سازان آینده را شکافته اند وهر روز میشکافند . امروز محصول قدرت و ظلمت اندیشی آنان،… و توهم و اعتماد و باورهای کور در مناسبات اجتماعی است که  روی گرده و دستان به زنجیر بسته گسترده ترین اقشار کار و رنج  مانده است. تنها با بیداری و هوشیاری و دخالتگری  همگانی است که جرثومه های تاریخی و ننگ این سرزمین به زباله دانی تاریخ سپرده خواهند شد.

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم!

آری! از تاریخ می توان و می باید آموخت تا جنایت و حماقت ، جعل و جهل ، زر و زور و تزویر و شارلاتانیسم آخوندیسم در هر لباس مذهب و مسلک ، اندیشه وایدئولوژی تکرار نشود تا نسل های سرافراز آینده تحقیر نشوند.

نه  به  سلطنت الهی و ولایت جنایتکارانه و وقیحانه  فقیه اش

نه به جمهوری فاشیستی و تروریستی اسلامی و قوای سه گانه شارلاتان ها و محللان حافظ آن و پاسدارانشان 

نه به طبقه  شتر گاو پلنگی سهامداران سلطنت وقدرت وآقازاده گان، خودیها و نخودی ها، بی خودی ها؛ رانت خواران و واسطه های چپاولگر بازار آزاد شان ، احزاب و جناح بندیهای گندیده ومتعفن اشان 

نه به استبداد و استثمار ودزدی و غارت دستاورد ارزش کار و منابع ملی

نه به همه بیعت کنندگان راست و چپ ، داخلی و خارجی شان

نه  به هرگونه حمایت از بقای نظام و دخالت تفرقه افکنانه تروریسم دولتی جهانی و تحمیل هرگونه جنگ و تروریسم

نه به زندان و شکنجه و اعدام و ترور، حتی برای جنایت کاران حاکم در ایران

آری به آزادی بدون چون و چرای همه زندانیان جنبش های طبقاتی و اجتماعی ،سیاسی و عقیدتی و ملی و … گروگان گرفته شده آنان در زندانها

آری به برابری و رهایی زنان ، به آموزش و ارتقائ آگاهی مردان و جامعه  ازتاثیر نقش تاریخساز آن دررهایی همه گونه انسان و طبیعت

آری به آزادی بیان و اندیشه ، آزادی تشکیل نهادها و شورا ها و احزاب فرهنگی و صنفی و سیاسی طبقاتی و اجتماعی مستقل از قدرت و نهادهای دولتی آن ، آری  به وسیعترین آزادیهای فردی و اجتماعی …

آری به خلع ید از همه رهبران وهمه گونه کارگزاران آنان در قوای سه گانه و دستگاههای سرکوب واختناق  و بازگرداندن تمامی  اموال عمومی که با  استثمار و زور و دزدی و غارت و چپاول تصاحب نموده اند، در خدمت ساختمان زندگی شرافتمندانه برای همه 

آری به خلع سلاح و خلع ید همه گونه  نیروهای مسلح حافظ قدرت و ثروت و سرمایه در ایران

آری به محاکمه تاریخی همه آمران و عاملان و مجریان جنایات تاکنون بی مکافات ، برای ثبت درتاریخ بیداری و هوشیاری در ایران و جهان  

آری به شرکت مداخله گرانه تک تک انسانها در تعیین سرنوشت خود و جامعه،  با توانائی و آگاهی و دانائی فردی و عقلانیت شورایی در ایران و جهان

بر افراشته باد پرچم آگاهی در تاریخ بیداری و هوشیاری و رهایی مردم ایران و سراسر جهان

بر قرار باد زندگی شاد و خوشبخت و بی دغدغه انسانی ، برای همه !

25.مارس 2021- جهان شکیباپور

Share:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *