01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

هشدار جنگ داخلی در آمریکا

رسانه: ایالات متحده در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در دروازه جنگ داخلی قرار دارد.

نشریه 19fortyfive در مقاله ای نوشته است که تشدید شرایط سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می تواند زمینه ساز جنگ داخلی در این کشور شود.

در این مقاله گفته شده است: “زمانی که برای دموکراسی، اوج آزادی که دموکراتها به آن فخر می فروشند خطر وجود دارد، این امر می تواند نشانه ای از درگیری تمام عیار باشد”.

به عقیده نویسنده این مقاله، وجود اختلاف نظرات بین کاندیداهای سمت ریاست جمهوری، امری عادی است. با این وجود اوج گیری تقابل بین دونالد ترامپ و جو بایدن زمینه ساز تنش بی سابقه ای در داخل ایالات متحده شده است. از این رو است که پس از چندین پرونده قضایی باز شده علیه رئیس جمهوری پیشین آمریکا، وی علنا رقیب اصلی خود را که بنا بر نظر سنجی ها از منظر محبوبیت خود را به آن رسانده، تهدید می کند.

در این مقاله اینگونه جمع بندی شده است که تقابل شدید جمهوری خواهان و دموکرات ها در قالب تقابل ترامپ و بایدن می تواند کشور را به سمت جنگ داخلی سوق دهد.