هشدار درباره راه افتادن سیل بیکاران

ایرناپلاس- حمید تاجیک می‌گوید: اگر رکود، عمیق و سپس پایدار و پس از آن هم تبدیل به کسادی شود، می‌تواند نرخ بیکاری را به‌سرعت افزایش دهد. آثار آن نیز به‌نوعی به حاکمیت بازمی‌گردد.

کاهش تبعات اقتصادی شیوع بیماری کرونا و کمک به تحقق جهش تولید دوگانه‌ای است که شبکه بانکی کشور باید برای آن برنامه‌ریزی کند. این در حالی است که می‌دانیم منابع شبکه بانکی محدود است و برای حمایت از کسب‌وکارها باید برنامه مشخصی وجود داشته باشد و اولویت‌گذاری‌هایی نیز صورت گیرد.

ایرناپلاس در این رابطه با حمید تاجیک، رئیس هیئت مدیره بانک صادرات و متخصص مسائل بانکی گفت‌وگو کرده است. تاجیک دکترای مدیریت دارد و در حوزه‌های مختلف از جمله مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی در شبکه بانکی مسئولیت داشته است. وی می‌گوید: تقاضای مصرفی در این شرایط اهمیت زیادی دارد. اگر بخش عرضه تقویت شود، اما تقاضایی وجود نداشته باشد، باعث نکول تسهیلات می‌شود و هزینه‌های نظام بانکی را افزایش و عملکرد آن را کاهش می‌دهد.

تاجیک هشدار می‌دهد: اگر رکود، عمیق و سپس پایدار و پس از آن هم تبدیل به کسادی شود، می‌تواند نرخ بیکاری را به‌سرعت افزایش دهد. آثار آن نیز به‌نوعی به حاکمیت بازمی‌گردد. افزایش تقاضا برای بیمه بیکاری تنها یکی از این تبعات است. پیش از شیوع کرونا ۲۷۰هزار نفر در صف دریافت بیمه بیکاری بودند و در صورت ادامه شیوع بیماری، این عدد می‌تواند به دو تا سه میلیون نفر برسد.

Share: