03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

هشدار ماکرون درباره خطر افول قدرت غرب و تضعیف اروپا

امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهوری فرانسه روز دوشنبه در جریان نشست کنفرانس سفیران در پاریس، نسبت به افول قدرت غرب و به ویژه «خطر تضعیف اروپا» هشدار داد.

او گفت: «بر این باورم که امور بین‌المللی در حال پیچیده‌تر شدن است و به دنبال آن خطر تضعیف غرب و به شکل ویژه اروپای ما وجود دارد.»

او افزود که «باید در این زمینه شفاف باشیم بدون اینکه بی‌حد به ماجرا بدبین شویم».

ماکرون در موضوع ضعف غرب به نکاتی اشاره کرد و گفت: «نخست اینکه ما شاهد کاهش عینی جمعیت، ثروت تولید شده و سهم‌مان در تجارت جهانی هستیم. این مساله نسبت به آنچه در جریان بحران ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ میلادی دیده شد، مشهودتر است. این ماجرا نتیجه ظهور قدرت‌های بزرگ بین‌المللی است که خود را [بر نظم بین‌المللی] تحمیل می‌کنند و به دنبال بحران انرژی تقویت شده است؛ چراکه اروپا دست‌کم در کوتاه مدت تولیدکننده سوخت‌های فسیلی نیست.»