هشدار ویروس شناس چینی درباره شیوع نوع جدید کرونا

محقق مؤسسه ویروس شناسی ووهان که به همراه همکارش، ویروس سارس را در خفاش کشف کرد، نسبت به شیوع نوع جدید ویروس کرونا هشدار داد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از میرور، شی ژنگلی، محقق مؤسسه ویروس شناسی ووهان، که به همراه همکارش تسوی جیه، ویروس سارس را در خفاش کشف کرد، نسبت به شیوع نوع جدید ویروس کرونا هشدار داد.

به گفته این متخصص، آنچه دانشمندان تا به امروز کشف کرده اند فقط نوک کوه یخ است. مقاله جدید وی که هنوز مورد بررسی قرار نگرفته است، بیان می کند که ویروس های کرونا توسعه می یابند و متعاقباً انتقال آنها از خفاش ها به انسان آسان تر خواهد شد. شی ژنگلی شیوع اخیر در ووهان را زنگ خطر جهانی توصیف کرد.

این متخصص ویروس شناسی خاطرنشان کرد: مردم به طور فزاینده ای به طبیعت حمله می کنند و در کنار حیوانات وحشی شرایط ایده آل برای شیوع انواع بیماری ها ایجاد می شود. وی تاكید كرد كه خفاش ها در حال حاضر عامل شش همه گیری از جمله کووید-19 در بین انسانها بوده اند. وی توانست حدود 1500 نوع مختلف از ویروس های کرونا را در ارگانیسم خفاش ها کشف کند.

Share: