هفت هزار تپه برپا کنیم!

هفت هزار تپه برپا کنیم! ـ حمایت شماری از فعالین کارگری آذربایجان غربی از اعتراضات کارگری

اطلاعیه فعالین کارگری شهرستان‌های اشنویه، نقده و پیرانشهر

همزمان با گسترش و ادامه اعتراضات کارگری در ایران، سندیکاها و تشکل‌های کارگری و فرهنگی با آنان اعلام همبستگی می‌کنند. شماری از فعالین کارگری آذربایجان غربی با انتشار اطلاعیه‌ای حمایت خود را از اعتراضات و اعتصاب کارگران در هفت تپه و سایر مراکز تولیدی و صنعتی کشور اعلام کرده‌اند.

متن اطلاعیه:

هفت هزار تپه برپا کنیم!

شبحی در این فلات فلاکت‌زده در گشت و گذار است. در این دریای ثروت اکثریتی گرسنه و فقیر زنجیرهای بردگی را به صدا درآوردەاند. این هنوز آغاز جدی‌تر نبرد فقر و ثروت و به عبارت رساتر نبرد کار و سرمایه است.

ربایندگان ثروت و برخورداران از این چپاول آنگاه این فریاد‌ها را خواهند شنید که دستان‌مان به هم برسد و زنجیرها بگسلد و آنگاه جهانی نوین سر بر خواهد آورد. بدون بردگی کارمزدی، بی‌گرسنگی و تن و فرزند فروشی، بدون گورخوابی. در آن هنگام مردمان بی‌لبخند چنان قهقهه سر خواهند داد که چشمه بجوشد و کوه سبزه پوشد و طبیعت آرام گیرد. و این رویا نیست فقط مشروط به اتحاد اردوی بی‌شمار کار و زحمت حول برنامه ادارە شورایی جامعه است. از صفر تا صد باید شورا را زندگی کنیم. آن‌دم پیکار نهایی برای برپایی جهانی نو آغاز می‌شود. بایستی همه فراخوانده شوند؛ پرستاران، معلمان، بازنشستگان و خلاصه همه طبقه و متحدان باید در این کارزار همراه شوند.

بگذار هفت هزار تپه برخیزد. اکنون کارگران نفت و پتروشیمی به فریاد آمدەاند. دیر نیست که شریان ثروت و مکنت و رانت و مخازن تدارکاتی سرکوب با اعتصاب و اعتراض کارگران نفت و پتروشیمی قطع گردد. باید مراقب فتنه و توطئه دشمنان باشیم که این هیولایی مکار و حیله‌گر است.

ما جمعی ازفعالین کارگری که خود را بخشی از اردوی کار در نبرد بی‌امان کار و سرمایه می‌دانیم، حمایت بی‌دریغ خود را از تمامی مطالبات کارگران هفت تپه، صنایع نفت و پتروشیمی، هپکو و سایر اعتراضات کارگران و زحمتکشان اعلام نموده و خود را ملزم به ابراز همبستگی با آنان می‌دانیم. باشد تا در سراسر ایران هفت هزار تپه برپا کنیم.

۲۰/۵/۱۳۹۹

Share: