بازنشستگان تامین اجتماعی امروز در یازدهمین روز اعتراض در چندین شهر دست به اعتراض زدند. بازنشستگان خوزستانی با برگزاری راهپیمایی اعتراضی جلو استانداری شعار می‌دهند: «مدعی عدالت خجالت». این اعتراضات از ۱۶ خردادماه آغاز شده است. طی این یازده روز معترضان با شعار «مرگ بر رئیسی» بر روی مشکل اصلی یعنی دولت وی انگشت گذاشتند.

روز شنبه ۲۸ خردادماه ۱۴۰۱، بازنشستگان تامین اجتماعی در یازدهمین روز اعتراض در چندین شهر دست به تجمع و راهپیمایی زدند.

بازنشستگان خوزستانی در برابر استانداری خوزستان در شهر اهواز دست به راهپیمایی زدند.

معترضان خطاب به رئیسی شعار: «مدعی عدالت خجالت خجالت» سر می‌دهند.

در زنجان نیز با اشاره به تبدیل شدن سازمان تامین اجتماعی به مرکز دزدی و غارت، بازنشستگان شعار می‌دهند: «تامین اجتماعی چه نام اشتباهی.»

در این ۱۳ روز که از آغاز اعتراضات می‌گذرد، دولت رئیسی با بسیج نیروهای امنیتی و گارد ویژه تلاش کرده آن را پایان دهد. اما وضعیت سخت معیشتی بازنشستگان دیگر رمقی برای ادامه زندگی نگذاشته است. پس از چند روز اعتراضات دنباله‌دار، رئیسی برای خاموش کردن آنها به‌ناچار عبدالملکی وزیر کار را برکنار کرد. اما همچنان پاسخی به خواسته اصلی آنان یعنی افزایش حقوق متناسب با شرایط تورمی نداده است.

رئیسی با شش کلاس سواد که در آغاز ریاستش وعده‌های فراوانی داد، به هیچ‌یک از آنها عمل نکرد. از این رو با چند برابر شدن قیمت‌ها و تورم بحران‌های اجتماعی و اعتراضات اقشار فرودست جامعه یکی پس از دیگری سر باز می‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.