هند پیشتاز رشد در سال ۲۰۲۱

صندوق بین‌المللی پول از پایان رکود اقتصادی ایران خبر داد

صندوق بین‌المللی پول با برآورد رشد ۵.۵ درصدی اقتصاد جهان، پیش‌بینی کرد که هند تنها کشوری خواهد بود که در سال ۲۰۲۱ رشد دو رقمی افتصادی را تجربه می‌کند.

صندوق بین‌المللی پول با انتشار تازه‌ترین گزارش چشم‌‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرد که رکود اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۰ به ۳.۵ درصد می‌رسد که ۰.۹ درصد بیش از برآورد پیشین این نهاد مالی بین‌المللی است. با این حال صندوق پیش‌بینی کرده که با ادامه اجرای واکسیناسیون کووید-۱۹، رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ با ۰.۳ درصد افزایش نسبت به برآورد قبلی این نهاد به ۵.۵ درصد و در سال ۲۰۲۲ نیز به ۴.۲ درصد برسد.

بر پایه این گزارش، اقتصاد هند که در سال گذشته میلادی رکود ۸ درصدی را تجربه کرده، در سال ۲۰۲۱ با افزایش ۱۱.۵ درصدی تولید ناخالص داخلی خود مواجه خواهد شد. پس از هند، چین شاهد بالاترین رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۱ خواهد بود و تولید ناخالص داخلی این کشور ۸.۱ درصد افزایش خواهد یافت. البته صندوق بین‌المللی پول تصریح کرده که چین در سال گذشته میلادی نیز با رشد اقتصادی ۲.۳ درصدی مواجه بوده است.

چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته جهان

چشم‌انداز نرخ رشد اقتصادهای پیشرفته جهان

سال ۲۰۲۲سال ۲۰۲۱سال ۲۰۲۰کشور
۲.۵۵.۱-۳.۲آمریکا
۳.۶۴.۲-۷.۲منطقه یورو
۳.۱۳.۵-۵.۴آلمان
۴.۱۵.۵فرانسه
۳.۶۳-۹.۲ایتالیا
۴.۷۵.۹-۱۱.۱اسپانیا
۲.۴۳.۱-۵.۱ژاپن
۵۴.۵-۱۰بریتانبا
۴.۱۳.۶-۵.۵کانادا
۳.۱۳.۶-۲.۵سایر اقتصادهای پیشرفته

 منبع: صندوق بین‌المللی پول

بر پایه گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی نیز پس از کوچک شدن ۳.۲ درصدی در سال ۲۰۲۰، طی سال جاری میلادی شاهد رشد ۳ درصدی خواهد بود. در میان کشورهای این منطقه، اقتصاد عربستان سعودی پس از انقباض ۳.۹ درصدی در سال گذشته میلادی با رشد ۲.۶ درصدی مواجه خواهد شد.

صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی شاهد رشد ۳ درصدی باشد و این رشد در سال ۲۰۲۲ نیز به ۲ درصد برسد. این در حالی است که صندوق در گزارش ماه اکتبر خود رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را به ترتیب منفی ۲ دهم درصد و مثبت نیم درصد برآورد کرده بود.

گزارش این نهاد مالی بین‌المللی حاکیست که اقتصاد ایران در سال گذشته میلادی ۱.۵ درصد منقبض شده که کمتر از رشد منفی ۶.۵ درصدی در سال ۲۰۱۹ میلادی بوده است.

يورونيوز

Share: