03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

هیچ شکلی از تعطیلی دانشگاه‌ها قابل قبول نیست، تعطیل کردن دانشگاه‌ها نشانه وحشت حکومت اسلامی است!

اطلاعیه مشترک:

زمزمه تعطیلی دانشگاه‌ها در روزهای ابتدایی سال تحصیلی پیش رو در شرایطی شنیده می‌شود که طی ماه‌های اخیر مسئولین حکومتی به شدت در حال تجهیز نیروهای سرکوب خود در دانشگاه‌ها بوده‌اند.

در نامه‌های افشا شده توسط نیروهای سیاسی مخالف حکومت از جمله ما جمع‌ها و نهادهای مستقل دانشجویی فعال در جریان انقلاب جاری، مشخص شد که مسئولین دانشگاه‌ها علاوه بر خریدهای چندین میلیارد تومانی تجهیزات سرکوب، بسیاری از دانشجویان را احضار کرده و با فشار آوردن بر فعالین جنبش دانشجویی و دانشجویان معترض، در واقع وحشت خود از دانشجویان معترض، انقلابی، مترقی و پیشرو را اعلام داشته‌اند.

وحشتی که هرچند مثل همیشه خود را به شکل سرکوب نشان داده است؛ اما، ما دانشجویان اعلام میکنیم که حکومت اسلامی نخواهد توانست دانشجویان و فضای اعتراضی موجود را مهار، کنترل و متوقف کند؛ چرا که همیشه دانشگاه برابر دیکتاتورها و مستبدان قد علم کرده و بر حکومت‌های دیکتاتوری پیروز شده است.

ما دانشجویان آزادی‌خواه، مدرنیست، سکولار و خواهان لغو انواع تبعیضات، با تشکل‌یابی گسترده و مبارزه پیگیرانه علیه حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی، دوباره سد سرکوب و تهدید و احضار را می‌شکنیم و دگربار دانشگاه‌ها را تسخیر می‌کنیم و تا سرنگونی کامل جمهوری اسلامی دست از این راه برنخواهیم داشت. چنین ترفندهایی به هیچ عنوان نمیتواند جمهوری اسلامی را از سرنگونی نجات دهد. پاسخ این اقدامات حکومت را در سالگرد «انقلاب زن زندگی آزادی» و در ادامه در سال تحصیلی جدید با اعتراضات و اعتصابات سراسری سازمان‌یافته و هماهنگ خواهیم داد. 

✊پیروز باد انقلاب زن زندگی آزادی

✊جمهوری اسلامی نابود باید گردد

✍️ لیست امضاها:

– تشکل دانشجویان پیشرو

– نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال

– نهاد آزاداندیشان جندی‌شاپور

– کمیته سراسری دانشجویان کردستان

– جمعیت دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج

– اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان

– اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا

– جمعیت دانشجویان آزاد خوراسگان

جمع‌ها و گروه‌های معترض دانشجویی:

– دانشگاه اصفهان

– دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

– دانشکده فنی دخترانه سنندج

– دانشگاه کردستان

– دانشگاه یزدان‌پناه

📅 ۲۷ مرداد ۱۴۰۲