حقوق بازنشستگان چند ساعت پس از پایان ساعات کار آخرین روز سال واریز شد. به این ترتیب انتظار شمار زیادی از بازنشستگان برای دریافت حقوق به جایی نرسید. بازنشستگان از محروم‌ترین اقشار جامعه محسوب می‌شوند. آنها در سال گذشته بارها اعتراضات گسترده‌ای به منظور تغییر وضعیت معیشتی‌شان برگزار کردند.

واریز نشدن حقوق بازنشستگان در اسفند ماه خبر شوکه کننده‌ای بود که اگر چه باور آن مشکل است اما واقعیت داشت. به گفته خیلی از آنها انگار بازنشستگان به کلی فراموش شده‌اند. گذران زندگی برای کسانی که در زیر خط فقر تنها درآمدشان همین حقوق است، در آستانه عید به سختی انجام می‌شود.

واریز نشدن حقوق بازنشستگان نشان از وخامت وضعیت سازمان‌های بازنشستگی و نهادهای مربوطه در دولت دارد. وزرات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قرار بود تا پایان سال فقر مطلق را ریشه‌کن کنند، متولیان این سازمان‌ها می‌باشند. به این صورت نه تنها فقر مطلق ریشه کن نشد، بلکه بازنشستگان نیز به آن نزدیک‌تر شدند.

حقوق همه واریز شد بجز صاحبان صندوق‌های بازنشستگی

دردناک اینکه حقوق، مزایا و عید همه مسئولین کشور بخصوص مسئولین صندوق‌های بازنشستگی و هلدینگ‌های تابعه پرداخت شده و تنها صاحبان این صندوق‌ها که بازنشستگان می‌باشند از دریافت حقوق محرومند.

پیش از این مشاور وزیر تعاون با انتشار رشته توییت‌های تاکید کرده بود:

«پرداخت حقوق بازنشستگان عزیز در ماه‌های گذشته حتی یک ساعت تاخیر نداشته و این مهم مورد تاکید شخص رئیس جمهور و وزیر کار است….درباره بحران‌های موجود در صندوق‌های بازنشستگی و کوتاهی‌های دهه‌های گذشته و راهکار‌های پیش رو نیز تفصیلا باید با مردم سخن گفت.»

وعده درمانی دولتمردان پدیده‌ای است که از دیر باز ادامه داشته است. اما فاجعه و بازی تلخی که با پرداخت نشدن حقوق بازنشستگان پیش آمد باعث فشارهای طاقت‌فرسا به بازنشستگان شده است.

سران حکومت هم مانند همیشه تلاش می‌کنند، این موضوع را به فراموشی بسپارند. اما این داغ ننگ همواره بر پیشانی آنها خواهد ماند که قشر وسیعی از مردم کشور بدون دریافت حقوق شب عید را سپری کردند.