سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه بیان داشت که واکنش روسیه به پاسخ آمریکا و ناتو در زمینه تضیمن امنیتی منتشر خواهد شد و ما از هیچ چیز خجالت نمی کشیم.

به گزارش اسپوتنیک، لاوروف در گفتگوی خبری پس از دیدار با همتای لهستانی خود گفت: ” در ارتباط با انتشار پاسخ، اکنون باید پروتکل و موارد فنی رعایت شود و به زودی منتشر خواهد شد. البته ما این سند را منتشر می کنیم، چون از چیزی خجالت نمی کشیم.”

دیروز ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و سرگی لاوروف دیدار داشتند و در این گفتگو اطلاع داده شد که واکنش روسیه به پاسخ آمریکا و ناتو در ارتباط با ضمانت امنیتی تنظیم شده و ده صفحه است.

وزارت خارجه روسیه در روز ۱۷ دسامبر سال گذشته پروژه های روسیه از تضمین امنیتی را منتشر کرد که مسکو از واشنگتن و ناتو انتظار دارد. دو معاهده با ایالات متحده و اعضای اتحادیه که در بین موارد دیگر امتناع از گسترش ناتو به شرق از جمله رد پذیرش اوکراین در ساختار خود و همچنین معرفی محدودیت ها در استقرار تسلیحات تهاجمی و به طور خاص هسته ای است.