واکنش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه نسبت به مخالفت دولت و مجلس با خلع ید از مالک هفت تپه

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، پس از انتشار خبر مخالفت دولت و مجلس با خلع ید از مالک هفت‌تپه، واکنش نشان داده و متن زیر را با عنوان «تحمل و انتظار راه چاره نیست!» صادر کردند:

«تصمیمات و اجرای فجایع صورت گرفته توسط سرمایه‌داران، کارفرمایان و صاحبان کار هفت‌تپه، با بهانه‌های مختلف به راحتی به تعویق می‌افتد.

آنها حتی سعی در تغییر تصمیمات اثبات شده به اشکال متداول دروغین چندین دهه پیش هستند.

اما آنها نمی‌توانند با هیچ بهانه‌ای، آن تصمیمات را اجرا نکنند؛ لغو خصوصی‌سازی در هفت‌تپه راه برگشتی ندارد.

در این سال‌ها، تمامی کارگران نیشکر هفت‌تپه، در سخت‌ترین شرایط به کار کشیده شده‌اند و هیچ امکانات لازم برای پیشبرد کار و حتی گرفتن مزد کار انجام داده، با مشکلات بی‌شمار و مکرری روبرو بوده‌اند.

وعده‌های داده شده در هر دوره و از طرف هر کدام از این سردمداران ریز و درشت حاکم و مسئولین، برای کارگران هفت‌تپه کاملا بی‌ارزش بوده و هیچ اعتماد ی به این حضرات نیست.

کارگران هفت‌تپه از روز اول برای تشکیل سندیکای مستقل خود، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، تا گرفتن مزد خود از مالکان و کارفرمایان خصوصی و دولتی و نیز هر خواست طبیعی و اولیه‌ای و یا جلوگیری از اخراج و بیکار کردن کارگران و هر مطالبه دیگر، مجبور به اعتراض، اعتصاب، کشمکش و جنگ بوده‌اند.

اما حاکمان و مسئولین مملکتی برای اجرای احکام دستگیری، زندان، شکنجه، … و اعدام، هیچ وقتی را از دست نمی‌دهند و به فوریت به اجرا می‌گذارند، که همگی اینها از طرف ما کارگران محکوم می‌باشند.

کارگران هفت‌تپه به تمامی مزدوران نشان داده‌اند که با نیروی متشکل و متحد خود، قادر به پیروزی و موفقیت هستند.

 در این دور از اعتراضات و اعتصابات، کارگران هفت‌تپه موفق شدند که کل دستگاه حاکم را به صف کرده تا جواب فجایع رخ داده در هفت‌تپه را بدهند.

کارگران متحد هفت‌تپه، فرصت و امکان بیشتری برای ادامه و تحمیل فقر، سرکوب، انحراف مبارزات، دزدی و اختلاسگری تحت هر نام را نخواهند داد.

برای کارگران هفت تپه بعد از این همه سال‌های پر از فاجعه و بی‌حقوقی، راهی به جز ادامه مبارزه  نمانده است.

 ادامه مبارزه، اعتراض، اعتصاب و ادامه جنگ، تا کارگران بتوانند خود با بهترین شرایط کاری، امنیت شغلی، تامین بودن معیشت، محیط زیست مناسب و محیط کار سالم را مدیریت و اداره کنند.

برای کارگران هفت‌تپه دیگر تحملی باقی نمانده است، کارگران مجبورند با نیروی جمعی و حضور فعال خود خواسته‌ها و مطالباتشان را پیگیری کنند؛ کارگران هفت‌تپه دلیلی برای به انتظار نشستن ندارند، جز ادامه مبارزه برای کسب حق و حقوق خود!

ضربه و صدمه به یکی از ما، ضربه وصدمه به همه ماست!»

دوشنبه۲۴ شهریور ۱۳۹۹

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه

Share: