واگذاری خدمات و فضای سبز شهرداری زنجان به پیمانکاران بخش خصوصی واعتراض کارگران

با انتشار اخباری مبنی بر احتمال واگذاری بخش خدمات و فضای سبز شهرداری زنجان به پیمانکاران، نگرانی کارگران این مجموعه خدماتی را برانگیخته است.

بنا به گفته جمعی از کارگران شهرداری زنجان، احتمال واگذاری بخش خدماتی و فضای سبز به پیمانکاران بخش خصوصی نگرانی‌هایی را در آنها به وجود آورده و نسبت به این موضوع اعتراض دارند.

کارگران شهرداری زنجان، ضمن اعتراض به واگذاری مسئولیت‌شان به پیمانکاران بخش خصوصی، گفتند: «اخیراً شایعاتی مبنی بر ورود پیمانکاران به بخش خـدمات و فضای سبز شهرداری زنجان قوت گرفته، درنتیجه نگران هستیم امنیت شغلی ما در معرض تهدید قرار بگیرد.»

کارگران با اشاره به مخالفت خود نسبت به چنین اقدامی افزودند: «مدیران شهرداری و اعضای شورای شهر زنجان بایستی به وضعیت شغلی ما توجه کنند، در صورت صحت داشتن این موضوع و باز شدن پای پیمانکاران در بخش خـدمات و فضای سبز شهرداری، وضعیت امنیت شغلی و معیشتی ما کارگران را به طور جدی آسیب‌پذیر خواهد کرد.»

کارگران معتقدند که بر خلاف ادعای مدیران شهری، ورود پیمانکاران نه تنها باعث بهبود وضعیت کار و افزایش درآمدشان نخواهد شد، بلکه پیش از این تجربه کار با پیمانکاران مختلف و بدحسابی‌های آنها را داشته‌اند؛ در نتیجه این حق را به خود می‌دهند که از تکرار به خطر افتادن امنیت شغلی خود به شدت نگران باشند.

Share: