مردم تهران با شعار وای به روز که مسلح شویم هشدار جدی به نیروهای سرکوبگر است که به سمت مردم شلیک می‌کنند

زنان و مردان جوانی که تا دیروز با دست خالی و نهایتا با سنگ به شلیک ماموران سرکوبگر پاسخ می‌دادند، شب گذشته شعار «وای به روزی که مسلح شویم» سر دادند. این شعار که در اعتراضات گسترده مردم به قتل مهسا امینی سر داده شد را می‌توان یک تحول جدید در اعتراضات مردمی دانست. زنان و مردان جوان در کلیپ تظاهرات مردم تهران فریاد می‌زنند «وای به روز که مسلح شویم»، این هشداری به ماموران سرکوبگری است که بی‌محابا به سمت مردم شلیک می‌کنند.

این کیفی‌ترین تغییر در اعتراضات مردمی چند سال گذشته است. زیرا تاکنون نیروهای سرکوبگر با دست باز به سمت مردم شلیک کرده و آنها را سرکوب می‌کردند. اما تغییر این وضعیت می‌تواند به یک جهش در اعتراضات مردمی تبدیل شود. مسلح شدن مردم موجب ناامن شدن همه نقاط برای نیروهای سرکوبگر خواهد شد. دیگر شلیک یک طرفه به سمت مردم صورت نخواهد گرفت.

گوشمالی دادن نیروهای سرکوبگر توسط مردم

گیر انداختن و کتک زدن بسیجی‌ها توسط جوانان خشمگین در اعتراضات رشت به قتل مهسا امینی

تظاهرات مردم روز دو‌شنبه ۲۸ شهریورماه در رشت یک نمونه آن است. در یک رویداد جالب در اعتراضات به قتل مهسا امینی فیلم کتک زدن بسیجی‌ها و گوشمالی شدید آنان توسط جوانان خشمگین رشت بر روی شبکه اجتماعی دست به دست می‌گردد.

در اعتراضات مردمی روز دوشنبه ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۱ به قتل مهسا امینی در تکاب، نیروهای یگان ویژه در محاصره مردم مجبور به فرار شدند. این در حالی بود که آنها مسلح و در حال تیراندازی بودند؛ اما مردم با دستان خالی به مقابله با آنها پرداختند.

در تظاهرات امروز بسیاری از شهرها، اتحاد مردم، نیروهای سرکوبگر را وادار به عقب‌نشینی کرد. امری که باعث ادامه یافتن اعتراضات مردمی شد. در این فیلم کوتاه بخوبی نشان می‌دهد که قدرت مردم حتی با دستان خالی از نیروهایی که تا دندان مسلح هستند بالاتر است.

حمله مردم با سنگ به نیروهای سرکوبگر در تمامی نقاطی که تظاهرات بود را می‌توان پس از ورود گسترده دانشجویان در دانشگاه به اعتراضات، جدید‌ترین تغییر دانست. این نقطه را باید شروعی بر پایان سرکوب بیرحمانه مردم تلقی کرد.