03/10/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

وخامت وضعیت جسمی جعفر ابراهیمی در زندان اوین

وخامت وضعیت جسمی جعفر ابراهیمی، بازرس شورای هماهنگی تشکلهای صنفی معلمان ایران، در زندان اوین

جعفر ابراهیمی، معلم زندانی، به دلیل مشکلات گوارشی، در اثر عدم‌ رسیدگی پزشکی تخصصی، وضعیت جسمی وخیمی پیدا کرده است. جعفر ابراهیمی، مدتهاست به دلیل عود بیماری التهاب روده نیاز فوری به درمان دارد. این معلم زندانی با از دست دادن ۸ کیلو‌ وزن در دو ماه اخیر، دست‌وپا و دهانش نیز درگیر این بیماری شده است.
به گزارش شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، جعفر ابراهیمی بارها به بهداری زندان مراجعه و داروی تجویز شده توسط پزشک متخصص زندان، مشروط به مصرف در شرایط ایزوله می‌باشد و این امکان در زندان وجود ندارد. با توجه به این وضعیت بحرانی، پزشکی قانونی ضرورت آزادی‌ هر چه سریع آقای ابراهیمی از زندان را اعلام نموده است اما مسئولین زندان با فرستادن پرونده‌ی ایشان به کمیسیون و نیز عدم پاسخگویی، توجهی به ضرورت درمان این فعال صنفی ندارند. وضعیت جسمی جعفر ابراهیمی در زندان روز به روز وخیم‌تر و بدون داشتن هیچ سابقه‌ای پیشین، بدلیل فشارهای دوران انفرادی و نیز زندان، متاسفانه به دیابت نیز مبتلا شده‌ است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، اعلام کرده است این معلم زندانی در وضعیت جسمی سختی به سر میبرد؛ و با توجه به وضعیت فعلی این فعال صنفی، انتظار میرود شرایط را برای آزادی و درمان هر چه سریع او فراهم شود.