یک مقام مسئول در شرکت آب منطقه‌ای تهران، از کاهش ۳۰ درصدی ورودی سدهای پنج‌گانه تهران در قیاس با سال گذشته خبر داد.
محمد شهریاری، مدیر دفتر بهره‌برداری از تاسیسات آبی و برقابی شرکت آب تهران، با اشاره به این کهورودی سدهای تهران در سال گذشته ۵۷۳ میلیون مترمکعب بود، گفت: «این در حالی است که از ابتدای سال آبی جاری تا ۱۴فروردین، ورودی سدهای تهران ۴۰۹ میلیون مترمکعب بوده که این رقم نشان‌دهنده کاهش ۳۰ درصدی ورودی‌های سدهای تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.»
او با بیان این که هم‌اکنون حجم ذخیره‌شده در مخازن سدهای تهران ۴۰۳ میلیون مترمکعب است، افزود: «این رقم در فروردین سال گذشته ۶۶۹ میلیون مترمکعب بوده که هم‌اکنون با کاهش ۲۶۶ میلیون مترمکعبی ذخیره آب در مخازن سدهای تهران مواجه هستیم.»
به گفته محمد شهریاری، از آغاز سال آبی تاکنون، ۱۵۵ میلی‌متر بارش در تهران ثبت شده است که در مقایسه با متوسط بلندمدت که ۲۰۴ میلی‌متر بارش بوده است، با ۲۴ درصد کاهش مواجه است.
شهریاری همچنین با اشاره به کاهش میزان بارش‌ها در بازه زمانی ۱۴ روز فرورودین، گفت: «این میزان در متوسط بلندمدت۱۹.۶۶ میلی‌متر ثبت شده است، در حالی که امسال ۵.۱ میلی‌متر بوده که تفاوت حجم بارش نشان‌دهنده ۷۴ درصد کاهش بارندگی در فروردین امسال نسبت به مدت متوسط بلندمدت است.»
به گفته شهریاری، کاهش ۷۴ درصدی بارش‌های فروردین ماه امسال نسبت به سال گذشته، ورودی سدهای تهران را کاهش داده است، چنانکه در فروردین امسال ورودی روان‌آب به سدهای تهران ۶۲ میلیون مترمکعب بود، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته این رقم ۱۲۰ میلیون مترمکعب بوده است.
این کارشناس روز سوم آبان ۱۴۰۰ نیز نسبت به وضعیت بحرانی آب در پایتخت هشدار داد و درباره وضعیت منابع آبی سدهای تهران و مقایسه آن با سال قبل، گفت: «سال آبی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در حالی به اتمام رسید که یکی از کم‌بارش‌ترین سال‌ها را تجربه (کردیم) و با کاهش ۸۸۹ میلیون مترمکعبی ورودی آب به سدها مواجه شدیم.»
او تاکید کرد: «کاهش ۸۹۹ میلیون مترمکعب آب، به زبان ساده به این معنا است که این عدد بیش از ۴ برابر مخزن پر سد امیرکبیر و دو برابر مخزن پر سد طالقان است.»
سدهای امیرکبیر (کرج)، لتیان، طالقان، ماملو و لار سدهای پنج‌گانه تهران‌ به شمار می‌روند که از مدت‌ها پیش درباره بحران آب در آن‌ها هشدار داده می‌شود. برای تامین آب شرب تهران دو سامانه وجود دارد که سامانه غرب عبارت است از سدهای طالقان و امیرکبیر، و سامانه شرق نیز زنجیره سدهای لار، لتیان و ماملو را در بر می‌گیرد.
روز ۱۲ دی ۱۴۰۰، مدیر مطالعات شرکت آب منطقه‌ای البرز با اشاره به وضعیت نگران‌کننده سد کرج، خبر داد که ۷۱ درصد این سد خالی است.