01/12/2023

سایت آینه روز

سایت خبری سیاسی

وزارت بهداشت غزه، اسامی قربانیان حملات اسرائیل را منتشر نمود

وزارت بهداشت غزه در پاسخ به اتهامات مبالغه آمیز در مورد تعداد قربانیان در نوار غزه، فهرست اسامی کامل و شماره شناسنامه قربانیان بمباران اسرائیل در غزه را از 7 اکتبر منتشر کرده است. این فهرست شامل 6747 نام است. 281 نفر بی نام هستند (نام افراد مشخص نیست اما شماره دارند).