وضعیت بحرانی ذخیره آب تهران در روزهای آینده

pastedGraphic.png

مخازن آب تهران با کمبود ۵۰ درصدی مواجه شده است

شرکت آب و فاضلاب تهران اعلام کرد که تهران فقط برای ۱۰۰ روز آینده ذخیره آبی دارد. بدلیل خشک‌سالی در سال آبی گذشته سدهای تهران با کسری ۳۱۴ میلیون متر مکعبی مواجه بوده‌اند. در حال حاضر ورودی سدهای تامین کننده آب تهران کاهش ۴۰ درصدی دارد.

متوسط مصرف آب تهران ۳.۳ میلیون متر مکعب است. در صورت تداوم خشک‌سالی، تامین آب تهران با تنگناهای جدی مواجه خواهد شد.

از ابتدای سال آبی جاری تاکنون فقط ۴ میلی‌متر بارندگی داشته‌ایم. مخازن شهر تهران در حال حاضر ۴۵۲ میلیون متر مکعب آب دارد. این میزان در سال گذشته ۷۵۱ میلیون متر مکعب بوده است. کمبود نزدیک به ۵۰ درصدی آب مخازن، زنگ هشدار شدیدی برای مردم تهران است.

به گفته کارشناسان آب، مصرف آب تهـران سالانه نزدیک به ۱.۱ میلیارد متر مکعب است. ۷۰ درصد از این میزان توسط ۵۴۰ حلقه چاه و ۳۰ درصد باقی‌مانده از آب‌های جاری پشت سدها تامین می‌شود. در حال حاضر سفره‌های زیرزمینی در تهران بدلیل استفاده بیش از حد در شرایط بحرانی قرار دارد. در حال حاضر منابع آب زیرزمینی استان تهـران با ۱۵۰ میلیون متر مکعب بیلان منفی مواجه است.

بحران فرونشست زمین در کشور بدلیل خالی شدن سفره‌های زیر‌زمینی

 فرونشست زمین بدلیل کم شدن آب در سفره‌های زیرزمینی، تهـران را بشدت تهدید می‌کند. در سال ۸۹ این فرونشست نزدیک به ۱۰ سانتی متر بود. اما در حال حاضر فرونشست به ۳۰ سانتی‌متر رسیده است.

وضعیت بی‌آبی منحصر به تهران و شهرهای بزرگ نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده بود که تعداد شهرهای دارای تنش آبی نزدیک به ۴۰۰ شهر است. ۲۸۲ شهر در وضعیت بحرانی و ۱۰۱ شهر نیز در وضعیت قرمز هستند. این میزان در سه سال اخیر افزایش یافته است. به این صورت کشور در چالش تامین آب شرب فرو رفته است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه نسبت به خطر تنش‌های اجتماعی و امنیتی در داخل کشور هشدار داد. تابستان ۱۴۰۰ شهرهای استان خوزستان شاهد اعتراضات گسترده در ارتباط با بی‌آبی بود. این اعتراضات بسرعت در سراسر کشور گسترش یافت. هراس سران حکومت از شروع دوباره این اعتراضات در سراسر کشور است. شروع اعتراضات در کشور برای بی‌آبی می‌تواند ادامه‌دار باشد و در امتداد آن، از موضوعات صنفی به سیاسی کشیده شود. موضوع آب تهـران می‌تواند برای این حکومت سرنوشت‌ساز باشد.

Share: