خبر فوری! لطفا تکثیر کنید
ارسالی: بر اساس اخبار موثق دریافتی، متاسفانه طی دیروز و امروز، وضعیت جسمی رضا شهابی رو به وخامت گذاشته و از دیروز تیم پزشکی بارها بالای سر او رفته اما کماکان حال وضعیت جسمی وی به حالت عادی بازنگشته است. فشار خون رضا بالا رفته، دچار کمر درد شدید شده، بی حسی در سیستم عصبی باز هم عود کرده و سمت چپ صورتی رضا بی حس شده که در حال سرایت به سایر نقاط بدن اوست، و همچنین رضا دچار گردن درد و سردرد شدید شده است. گفتنی است که تمام اینها عوارض شکنجه های اعمال شده بر رضا شهابی در دوره بازداشت قبلی در بند 209 اطلاعات اوین است. رضا شهابی در نتیجه شکنجه های وزارت اطلاعات طی سال های قبل و در بازداشت های پیشین، دچار عوارض بازگشت ناپذیری در سیستم عصبی، فقرات و کمر و گردن شد که اکنون با بازداشت مجدد وی دوباره این عوارض عود کرده است. پزشکان طی دیروز و امروز و در بند 209، بارها سراسیمه بالای سر رضا رفته اند و با خوراندن داروهای بی حسی و کاهنده درد، تلاش کرده اند وضعیت او را به حالت عادی دربیاورند اما متاسفانه وضعیت جسمی رضا شهابی کماکان در وضعیت وخیم است.
رضا شهابی امروز یکشنبه، در تماس تلفنی به خانواده خود خبر داده است که بازداشت موقت او توسط دادیاری شعبه دوم مقدس اوین و به درخواست بازجویان اطلاعات، به مدت یک ماه تمدید شده است. این در حالی است که رضا شهابی باید به صورت اورژانسی به بیمارستان منتقل شود.
بازجویی و تحت فشار قرار دادن رضا شهابی در این شرایط جسمی مصداق بارز شکنجه های شدید جسمی است. رضا شهابی، فعال کارگری است که در راستای دفاع از حقوق کارگران فعالیت کرده است. رضا شهابی و سایر زندانیان کارگری و سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.
کمپین دفاع از رضا شهابی
یکشنبه – ۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۱