کارخانه های فولادی رشتخوار بدلیل تامین نشدن خوراک اولیه آن با مشکل تعطیلی مواجه هستند. تامین خوراک اولیه این مجتمع‌ها به یک معضل چند ساله تبدیل شده است. کمبود مواد در حالی است که کارخانه های فولادی رشتخوار در مجاورت معادن سنگ آهن خواف قرار دارند. علت ساخت ۲ کارخانه فولاد در رشتخوار مجاورت با معادن عظیم سنگان خواف بوده است. این ۲ کارخانه فولاد می‌بایست نیاز خود را از طریق معادن یاد‌ شده تامین کنند. اما این معادن بیشتر تمایل به خام‌فروشی دارند.

کمبود خوراک اولیه در کارخانه های فولادی رشتخوار باعث نبود امنیت شغلی کارگران شده است. این مشکل بارها با مسئولین استانی مطرح شده است اما پاسخ قانع‌کننده‌ای شنیده نشده است. مسئولین بارها وعده تامین خوراک و مواد اولیه فعالیت این کارخانه را داده بودند اما به آن عمل نکردند.

رئیس اداره صمت رشتخوار با اذعان به مشکل خوراک اولیه برای تولید در کارخانه های فولادی رشتخوار می‌گوید:

«اساس راه‌اندازی این مجتمع‌ها در رشتخوار جهت جلوگیری از خام‌فروشی و فرآوری سنگ در مبدا معادن سنگان خواف بوده، ولی متاسفانه تاکنون این مشکل مرتفع نشده و همچنان خامـفروشی هم در معادن دولتی و هم در بخش خصوصی ادامه دارد و صنایع فولادی رشتخوار به دنبال خوارک و بعضا تعطیلی‌های پی در پی بدلیل عدم تامین مواد اولیه می باشد.»

تعطیلی‌های پی در پی مجمتع‌های فولادی رشتخوار در حالی است که مردم این منطقه گرفتار خشکسالی می‌باشند. مردم این منطقه چندین سال است، بدلیل خشکسالی در وضعیت معیشتی وخیمی بسر می‌برند. وجود کارخانه های فولادی رشتخوار می‌تواند مقداری از این مشکلات را حل نماید. در حالی که با تعطیلی این مجتمع‌ها، کارگران بیشتری به خیل بیکاران این شهرستان اضافه خواهد شد.