آمارها ی ارایه شده نشان دهنده شرایط معیشتی نمساعد ایرانیان است. قدرت خرید ایرانیان روندی کاهنده راتجربه می کند و نرخ بیکاری در میان جوانان تحصیل کرده همچنان در سطح بالایی و نرخ سرمایه گذاری در یک دهه تازه سپری شده منفی شده است. شمار قابل اعتنایی از بنگاههای اقتصادی – صنعتی و به ویژه بانکهای ایران در وضعیت ناشفاف وورشکستگی قراردارند و دوکارخانه بزرگ خودروساز با هزاران میلیارد تومان بدهی دست به گریبان شده و صادرات نفت ایران از حالت عادی خارج شده است. در داخل سیاست دولت با ناسازگاری مجلس روبه رو است… روند کاهنده قدرت خرید شهروندان ایرانی از ۱۳۹۷ هر سال بیشتر شده و در سفره تهیدستان مواد غذایی کمتری دیده می‌شود که البته بیشتر کالاهای کم‌پروتئین است، در ماه‌های تازه‌سپری‌شده احساس فقر بیشتر به چشم می‌آید و شهروندان زیر فشار بیشتری قرار دارند. یکی از دلایلی که باعث ناآسودگی خیال ایرانیان شده و می‌شود این است که همه دولتمردان مستقر و اکثریت مجلس و هواداران افراطی با ترکیب خاص مدیران در سال‌های ریاست روحانی بر قوه مجریه بارها و بارها تاکید می‌کردند که سوء‌مدیریت دولت مسبب ۸۰ درصد بدبختی اقتصادی است و فقط ۲۰ درصد بدبختی‌ها از سوی تحریم است، اما حالا که بیش از هفت ماه است دولت جدید بر سر کار آمده و وعده داده بود آن ۸۰ درصد سوء‌مدیریت را با کار جهادی به نقطه امن می‌رساند در بخش اقتصاد خانواده و بنگاه‌ها نه‌تنها به افزایش قدرت خرید شهروندان کمک نکرده، بلکه با رشد سرسام‌آور تورم مواد غذایی شهروندان را زیر فشار بیشتری قرار داده است. آمارها و اطلاعات نشان می‌دهد نرخ تورم امسال با ادامه وضعیت موجود تفاوت معناداری با نرخ تورم سال ۱۴۰۰ ندارد و شاید نرخ تورم اصلی‌ترین مواد غذایی مثل گوشت، لبنیات، برنج و شکر با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بیشتر از سال قبل هم شود…