وعده‌های دروغین و تبلیغاتی پنج‌برابر کردن دستمزد کارگران در آستانه انتخابات

نامزدهای دست‌چین شده انتخابات نمایشی مجلس برای رای جمع کردن با سوءاستفاده از موج مطالبات مزدی کارگران و درخواست منطقی افزایش حداقل دستمزدشان، در تبلیغات انتخاباتی خود به وعده پنج‌برابر کردن دستمزد کارگران متوسل شده‌اند.

این ترفند وعده افزایش دستمزد کارگران از سوی مسئولان دست‌اندرکار، در گفته‌های هادی ابوی که سمت دبیرکل عالی یک نهادی کارگری دولتی به نام انجمن‌های کارگران ایران، به او سپرده شده نیز انعکاس یافته است. وی در این خصوص می‌گوید: «اگر کسی بیاید و وعده دهد که حقوق کارگران را پنج برابر می‌کنیم، مشخص است که وعده‌ای غیرمنطقی می‌دهد.»

در این میان کارگران آگاه که با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو هستند، چنین وعده‌هایی را فریبی بیش نمی‌دانند. بنابراین، امیدوار کردن کارگران به اینکه «نمایندگان مجلس می‌توانند با تدوین یا اصلاح قوانین، گام‌هایی در راستای بهبود وضعیت آنها بردارند.» نیز منعکس کننده خواست طبقه کارگر ایران نیست.

حال به نظر می‌رسد که «با نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات مجلس، برخی برای جلب حمایت کارگران به آنها وعده‌ می‌دهند؛ اما بعد از حضور در مجلس این وعده‌ها به فراموشی سپرده می شود و چه بسا حتی مخالف حقوق کارگران فعالیت کنند.»

به گفته هادی ابوی، «اکنون زمان تبلیغات است و نامزدهای این انتخابات در استان‌های مختلف در مورد مسائل کارگری اظهار نظر می‌کنند. چه آنان که از قبل در مجلس بوده‌اند و چه آنها که تلاش می‌کنند برای اولین بار به مجلس راه یابند. اما واقعیت اینکه هر دو دسته به دنبال جمع کردن رأی هستند و نه اینکه فهمی از مشکلات کارگران داشته باشند.»

او همچنین می‌گوید:

«کارگران وعده‌های انتخاباتی را فراموش نمی‌کنند. آنها از یاد نبرده‌اند که کسانی در انتخابات قبلی با وعده‌ دادن به کارگران به مجلس رفتند، اما به وعده‌‌های خود عمل نکردند.»

او با اعتراف به محرومیت شدید کارگران ایران، برخی اقدامات که به تشدید محرومیت کارگران منجر می‌شود را یادآور شده و بیان کرد: «در زمان انتخابات برخی کارفرمایان بر اصلاح قانون کار به عنوان مطالبه جامع کارفرمایی تأکید می‌کنند اما این اصلاح بدون در نظر گرفتن حقوق کارگران است.»

Share: