جامعه 24 : از گذشته اشتغال در بخش دولتی به سبب دارا بودن امنیت شغلی، حقوق و مزایای نسبتا خوب و داشتن اعتبار و وجهه در میان عموم مردم همواره یکی از جذاب‌ترین بخش‌های استخدام و اشتغال در میان مردم و به خصوص جوانان بوده است، زیرا فردی که در یک دستگاه دولتی استخدام می‌شود می‌تواند پیش‌بینی کند که از امنیت شغلی و داشتن حقوق و مزایای نسبتا مکفی برای داشتن یک زندگی مناسب برخوردار خواهد بود.
استخدام در بخش دولتی در ایران دچار چالش‌های بسیاری است؛ به‌طوری‌که حرف‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون این موضوع در بین عموم مردم رواج دارد. از چالش‌های پیش‌روی این بخش می‌توان به بحث ناهماهنگی ظرفیت استخدامی و تعداد متقاضیان تصدی مشاغل دولتی اشاره کرد، همچنین از دهه‌های گذشته همواره سهمیه‌هایی برای افراد و گروه‌های خاص در ماجرای استخدام‌های دولتی در نظر گرفته شده است که می‌توان گفت تضییعی در حق سایر متقاضیان است.
حالا در آزمون استخدامی جدید به گروه‌های دارای سهمیه اضافه شده و قرار است گروه دیگری نیز به دلیل دارا بودن سهمیه به جای تکیه بر تخصص و مهارت بیشتر به شانس و سهمیه خود تکیه کنند.
به گزارش جامعه ۲۴ ، در دفترچه نهمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی ذکر دو نکته قابل توجه است؛ در بخش سوم از بند ج در دفترچه آزمون استخدامی به حمایت از قانون خانواده و جوانی جمعیت اشاره شده است، بدین صورت که به ازای تاهل و نیز هر دو فرزند ۲ درصد، مجموعا حداکثر تا ۱۰ درصد به امتیاز مکتسبه آزمون کتبی داوطلب اضافه می‌شود.
در این دفترچه همچنین ذکر شده است که «به ازای تاهل و نیز داشتن هر فرزند، یکسال به سقف محدوده سنی داوطلب که در متن دفترچه راهنما ثبت نام امتحان مشترک فراگیر درج شده اضافه خواهد شد. حداکثر سنوات قابل افزایش برای تاهل و داشتن فرزند، پنج سال است.»