به گفته ابراهیم كالین مشاور رئیس جمهوری تركیه پوتین خواستار آن شده كه اوكراین بی طرف بماند و وارد ناتو نشود. ولودیمیر زلنسكی، رئیس جمهوری اوكراین، پیشتر آمادگی خود را برای پذیرش این شرط اعلام كرده بود. 

پوتین همچنین خواستار آن شده كه اوكراین هرگز تهدید نظامی برای روسیه محسوب نشود و برای این منظور باید یك روند خلع سلاح در این كشور به اجرا گذاشته شود. حفظ زبان روس در اوكراین از دیگر شروط پوتین برای پایان دادن به جنگ است. 

دو شرط دیگری كه پذیرش شان برای اوكراین دشوار خواهد بود موقعیت حقوقی دونباس و شبه جزیره كریمه است … افزون بر این دو منطقه دونباس نیز در جریان حمله جاری روسیه به اوكراین با حمایت پوتین اعلام استقلال كردند. 

پوتین خواستار آن است كه اوكراین از این دو منطقه برای همیشه صرف نظر كند و كریمه را بخشی از خاك روسیه بداند…