ویدا ربانی و حسین معصومی بازداشت شدند

ویدا ربانی و حسین معصومی دو عضو حزب اتحاد ملت ایران صبح امروز توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت شدند.

هرانا، به نقل از امتداد، امروز چهارشنبه ۲۵ دیماه ۹۸، ویدا ربانی و حسین معصومی دو عضو حزب اتحاد ملت ایران بازداشت شدند.

از دلایل بازداشت، نهادبازداشت کننده و محل نگهداری این شهروندان تا لحظه تنظیم این گزارش اطلاع دقیقی در دست نیست.

Share: