١٣ اسرائیلی پس از تزریق واکسن فایزر دچار فلج صورت شدند

وزارت بهداشت اسرائیل: بر اساس اطلاعات این وزارتخانه، حداقل 13 نفر علائم پارزی دارند، اما پزشكان در سیستم مراقبت های بهداشتی معتقدند كه تعداد این موارد در عمل بیشتر است.
اسپوتنیک به نقل از یدیوت آهرونوت، 13 اسرائیلی پس از دریافت اولین دوز واکسن کرونا شرکت فایزر دچار فلج صورت شدند.
این نشریه افزود: “بر اساس اطلاعات وزارت، حداقل 13 نفر علائم پارزی دارند، اما پزشكان در سیستم مراقبت های بهداشتی معتقدند كه تعداد این موارد در عمل بیشتر است.”
یکی از افزادی که این واکسن را دریافت کرده بود به رسانه ها گفت که چند دقیقه پس از تزریق واکسن، احساسات عجیبی را بر روی چانه و دهان خود احساس کرده است.
وی افزود: “حداقل 28 ساعت این علائم با من بود، نمی توانم بگویم که کاملا ناپدید شده است، اما به غیر از این درد دیگری ندارم.”
وزارت بهداشت اسرائیل گفت: “کسی که پس از تزریق اولین دوز، علائم پارزی را تجربه کند، می تواند دوز دوم واکسن را دریافت کند اما شخص بیمار باید دوز دوم را به پس از بهبودی موکول کند، قابل درک است که مطابق این قانون، دوز دوم باید به تاخیر بیفتد.
با این حال، برخی از پزشکان مصرف دوز دوم واکسن را برای مبتلایان به فلج صورت زیر سوال می برند.

Share: