٨٠٠٠ روستای ایران با تانکر آبرسانی می‌شوند و ٣٠٠ شهر در تنش آبی به سر می‌برند

pastedGraphic.png

حمیدرضا جانباز، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب ایران، در گفتگو با ایلنا گفت که در حال حاضر ٨٠٠٠ روستای کشور به وسیلۀ تانکر آبرسانی می‌شوند و دست کم ٣٠٠ شهر در وضعیت تنش آبی به سر می برند. یعنی میزان تولید و مصرف آب با یکدیگر برابر است، اما، در صورت بروز مصرف مازاد آب، این تعادل شکننده به هم می ریزد. حمیدرضا جانباز تصریح کرد که با هر درجه افزایش دما بین ٥٠ تا ٧٠ هزار متر مکعب مصرف آب افزایش می یابد.

جانباز مشکل بی آبی در خوزستان را نتیجۀ سوءمدیریت آب سدها دانست و گفت : “برنامه ریزی شده که تا پایان سال مشکل آب ٥٠٠ روستای استان خوزستان حل شود”. با این حال، مدیر عامل سازمان آب و فاضلاب کشور اعتراف کرد که چهار طرح بزرگ آبرسانی استان خوزستان” برای اجرا شدن نیازمند اعتبارات است که به گفتۀ او باید از طریق سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی تأمین شود.  

جانباز در جای دیگری از سخنانش اعتراف کرد که به دلیل “محدودیت منابع آبی و کمبود بارش” تأمین آب مورد نیاز اصفهان نیز با مشکل روبرو شده که البته او امیدوار است با کاهش فشار آب، آب مورد نیاز مردم اصفهان را تأمین کند. وی همچنین گفته است که بر خلاف سال‌های گذشته سازمان آب و فاضلاب تلاش نمی کند آب مشترکین (پر مصرف) را قطع کند. در مورد تهران نیز حمیدرضا جانباز گفت که در اثر کاهش شدید بارندگی حجم مخازن استان تهران ٣٨ درصد کاهش یافته است.

rfi

Share: