پارلمان اسلواکی با اکثریت قاطع به استقرار نیروهای آلمانی و دیگر نیروهای ناتو در این کشور رأی مثبت داد. همانطور که قبلا توسط وزارت دفاع در براتیسلاوا اعلام شده بود، استقرار 2100 سرباز برای این منظور برنامه ریزی شده است.
تجهیزات مناسب نیز باید همراه با نیروها به اسلواکی بیاید. به گفته وزارت دفاع اسلواکی، این شامل سامانه دفاع موشکی پاتریوت است که آلمان و هلند وعده داده اند و همچنین استقرار سامانه راداری سنتینل آمریکا هم در برنامه است.