آتش زدن بنر نمادهای حکومتی در اعتراضات خیابانی مردم سنندج، مردم معترض در سنندج، در اعتراض به قتل مهسا امینی و یورش نیروهای یگان ویژه به آنها، اقدام به پاره کردن بنر نمادهای حکومتی کردند.
یکشنبه ۲۷ شهریورماه ۱۴۰۱، اعتراضات گسترده‌ای در سـنندج صورت گرفت. در این اعتراضات نیروهای یگان ویژه اقدام به پرتاپ گاز اشک‌آور و تیراندازی با تفنگ‌های ساچمه‌ای به سمت مردم نمودند.
اعتراض‌کنندگان در واکنش به قتل مهسا امینی و همچنین تهاجم نیروهای یگان ویژه، شعارهای ضدحکومتی از جمله «مرگ بر دیکتاتور» «مرگ بر خامنه‌ای» سر داده و بنر نمادهای حکومتی را به آتش کشیدند.

همزمان با به صدا درآمدن زنگ بازگشایی دانشگاه‌ها، دانشجویان دانشگاه تهران نیز به قتل مهسا امینی اعتراض کردند. آنها در محوطه دانشگاه تجمع و راهپیمایی کرده و به خواندن سرود و سر دادن شعار پرداختند.

دانشجویان شعار می‌دادند: «دانشجو می‌میرد، ذلت نمی‌پذیرد» «از کردستان تا تهران، خونین تمام ایران» «زن، زندگی، آزادی».

دانشجویان دانشگاه تهران همچنین در همبستگی با اعتراضات مردم دیگر شهرها از جمله، تهران، سقز و سنندج سرود «همراه شو عزیز کین درد مشترک هرگز جدا جدا آسان نمی‌شود» را می‌خواندند.

تجمع دانشجویان دانشگاه تهران در اعتراض به قتل مهسا امینی، در ابتدا با تعداد کمی از دختران دانشجو شروع شد. پس از آن دیگر دانشجویان نیز به جمع آنها پیوسته و دست به راهپیمایی اعتراضی زدند.

در تجمع دانشجویان دانشگاه تهران، نیروهای بسیج از ادامه این گردهمایی اعتراضی ممانعت به عمل آوردند. دانشجویان نیز شعار می‌دادند: «بی‌شرف بی‌شرف».