پاسخ کارگران هفت تپه به «بیست و سی» و «دانشجویان عدالت خواه»!

pastedGraphic.png

روز چهارشنبه، جمعی از مزدوران حکومتی که زیر عنوان «دانشجویان عدالت خواه» جمع شده اند کوشیدند با مراسم سینه زنی و نوحه خانی در اعتصاب کارگران هفت تپه که بیست و سومین روز خود را پشت سر می گذاشت اخلال کنند.

برنامه ی نوحه خوانی این گروه مورد اعتراض کارگران قرار گرفت. احمو شواغیل کارگر هفت تپه درباره ی این نوحه خوانی در کانال کارگران مستقل هفته تپه نوشته است:

یزله کنیم! یزله خوانی کنیم! یزله وار پایکوبی کنیم! سینه نزنیم!

درست است که از نظر اقتصادی به فلاکت افتاده ایم اما تسلیم نشده ایم. بدترین وضع معیشت را داریم اما تسلیم نشده ایم. سفره هایمان خالی است اما تسلیم نشده ایم!

تسلیم نشده ایم و مقاومت میکنیم! میجنگیم و مقاومت میکنیم! علیه اسدبیگی و رستمی مقاومت کردیم و هنوز مقاومت میکنیم! علیه رسانه های دریوزه و خودفروش مقاومت میکنیم! علیه مسئولین فاسد و رشوه خوار مقاومت میکنیم!

ما تنها دفاع و مقاومت نمیکنیم بلکه حمله نیز میکنیم! علیه تمام این اختلاسگران حمله میکنیم! به تمام همدستان دولتی و غیردولتی آنها حمله میکنیم! به تمام عوامل و جاسوسان اینها حمله میکنیم!

حمله ما کارگری است و به شکل متحدانه و در صفوف متشکل و باشکوه است. در خیابان هستیم و با شکوه و به زیبایی راهپیمایی میکنیم و این حمله ماست.

تمام همشهری ها از نوع راهپیمایی و اعتراض ما راضی اند و به ما خواهند پیوست اولا که باعث زحمت برایشان نشده ایم و حواسمان بوده که مراقب سلامت و آرامش آنها باشیم و همزمان به سارقان و فاسدان و ظالمان هم حمله کنیم و دوما اینکه بدون هفت تپه آباد، اقتصاد شوش و معیشت همشهری هایمان هم نابود خواهد شد پس حمله میکنیم برای خودمان و مردم شوش و کل منطقه! ما تنها دفاع و مقاومت نمیکنیم؛ حمله میکنیم!

ما گرسنه هستیم اما حمله میکنیم؛ ما ستمکشیده هستیم اما عزاداری نمیکنیم بلکه سرمان را با افتخار بالا میگیریم و رجز میخوانیم و واقعا حمله میکنیم! ما زجرکشیده هستیم اما حمله میکنیم!

ما بساط خصوصی سازی و غارت و تخریب را از هفت تپه و منطقه و خوزستان و کره زمین برخواهیم چید و برای همین است که حمله میکنیم! حمله میکنیم به ظلم و ستم و جور و سرکوب و فقر وبدبختی! به همین خاطر عزاداری نمیکنیم بلکه حمله میکنیم!

ما سینه نمیزنیم! یزله میکنیم! یزله خوانی میکنیم؛ مشت ها را باز نمیکنیم و بر سینه نمیزنیم بلکه مشت ها را گره میکنیم و به بالا میبریم و پاکوبی و غرش یزله وار میکنیم و حمله میکنیم! هفت تپه از آن ماست؛ آنرا پس میگیریم! حمله میکنیم!

همکاران! ما نیازی به عزاداری و سینه زدن نداریم بلکه با افتخار و غرور، یزله میکنیم و پاکوبی میکنیم و میخوانیم و شعار میدهیم و فریاد میزنیم!

احد شواغیل هفت تپه

اتحادیه ی آزاد کارگران ایران نیز با انتشار ویدیویی که در زیر این گزارش آمده است، اطلاعیه ای منتشر کرده که در آن آمده است:

دست جانوران دانشجونمای حکومتی از اعتراضات کارگران هفت‌تپه قطع باید گردد

امروز چهارشنبه سیزدهم مردادماه و همزمان با بیست و سومین روز از اعتصاب گسترده کارگران نیشکر هفت‌تپه، دوباره عده‌ای از جانوران ضدکارگر که به اسم دانشجویان عدالتخواه نامیده میشوند به قصد به انحراف کشاندن اعتراضات کارگران هفت‌تپه و با استفاده از معدود عناصر خود در میان آنان و همراهی امام جمعه شوش، اقدام به دخالت در تجمع کارگران کرده و تلاش نمودند با برپایی مراسم سینه‌زنی و عزاداری اعتراضات کوبنده کارگران هفت تپه را تحت تأثیر قرار بدهند.

بنابر گزارش‌های رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، نمایشی که امروز در تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه از سوی این دار و دسته صورت گرفت آنان را بسیار ناراحت و خشمگین کرده است.

این دار و دسته حکومتی همان‌هایی هستند که از چند سال گذشته و بدنبال بی آبرویی تمام و کمال شوراهای اسلامی کار در میان کارگران، به اعتراضات کارگری ورود کرده و تلاش نموده اند این اعتراضات را به نفع جناحی از حکومت مصادره کنند.

اعتراضات کارگران خوزستان همواره صحنه‌ی رزم رادیکال و کوبنده‌ی طبقاتی بوده است. خیابان‌های شهرهای مختلف خوزستان جای گام‌های قدرتمند کارگران هفت‌تپه به همراه خانواده‌ها و مردم شوش و یذله‌های پرشور کارگران گروه ملی فولاد اهواز بوده و خواهد ماند.

جناح‌های مختلف حکومتی و دارودسته‌های چماقدارشان خود مسبب اصلی وضعیت فلاکتبار کارگران ایران هستند و باید پای‌شان را از کار و زندگی کارگران بیرون بکشند.

کارگران هفت‌تپه از این دست‌درازی‌های ضدکارگری خسته و خشمگین هستند و تن به این دخالتگری‌ها نخواهند داد.

دست این عناصر ضدکارگری باید از اعتراضات کارگران هفت‌تپه کوتاه گردد.

زنده‌باد مبارزات کارگران هفت‌تپه برای تحقق مطالبات‌شان

اتحادیه آزاد کارگران ایران- سیزدهم مردادماه ۱۴۰۰

Share: