«پاندمی» کوید -۱۹: تخریب زندگی توده های مردم.

تحریک افسردگی اقتصادی. کودتای «جهانی» ؟

پروفسور میشل شوسودوسکی

Prof Michel Chossudovsky

مرکز مطالعات جهانی سازی، 24 نوامبر 2020

مضمون : حقوق انسانها و دولت پلیسی، اقتصاد، فقر و نابرابری های اجتماعی، علم پزشکی، سرویس اطلاعاتی

تحلیل : کووید-19

پیشگفتار

مناطق قرمز، ماسک، فاصلۀ اجتماعی، تعطیلی مدارس، دبیرستان ها و  دانشگاه ها، منع گردهمآئی های فامیلی، جشن تولد، موسیقی و هنر : منع رویداد فرهنگی، تعلیق مسابقات ورزشی، منع ازدواج، و ممنوعیت « عشق و زندگی » کاملاً در دستورات روز قرار گرفته و در چندین کشور، جشن نوئل لغو شده است…

این چشم انداز عمومی زندگی مردم حاکی از بی ثبات سازی جامعۀ مدنی است. و چرا ؟ دروغ پردازی ها از جانب اردوی عظیم تحریف خبری در رسانه ها پشتیبانی می شود. 24 ساعت روی 24 ساعت، 7 روز در هفته، «اخطارهای کووید» پیوسته و تکراری از 10 ماه پیش فرآیند مهندسی اجتماعی را نشان می دهد.

تحریف گمانه زنی ها. آزمون های RT-PCR (واکنش زنجیره ای پلیمراز) گمراه کننده است.

نیّت آنان افزایش ارقام است تا قرنطینه را توجیه کنند. میلیون ها آزمون کووید مثبت است، ولی به گفتۀ دکتر پاسکال سکره در مقاله ای زیر عنوان : «کوید-19 : آزمون های RT-PCR همۀ بشریت را گمراه می کند» :

COVID-19: RT-PCR ou comment enfumer toute l’humanité.:

« این نوع استفادۀ نادرست از روش نمونه برداری واکنش زنجیره ای پلیمراز RT-PCR به عنوان استراتژی خدشه ناپذیر و عمدی از سوی برخی دولت ها به پشتیبانی شوراهای علمی امنیتی و از سوی رسانه های حاکم برای توجیه اقدامات و مقررات فوق العاده به عنوان نقض بسیاری از قوانین اساسی، تخریب اقتصاد با ورشکستگی بخش مهمی از بخش های فعال جامعه، تنزل وضعیت زندگی شمار عظیمی از شهروندان عادی به بهانۀ پاندمی به اعتبار شماری از آزمون های واکنش زنجیره ای پلیمراز RT-PCR مثبت و نه به اعتبار تعداد بیماران واقعی.»  

کووید-19 به مثابه «ویروس کُشنده» معرفی شده است.

تحریف گواهی فوت

در ایالات متحدۀ آمریکا گواهی های فوتی به دستور مراکز مدیریت و پیشگیری بیماری (CDC) تحریف می شود.

کووید-19 : «علت ضمنی فوت»

این مفهوم بنیادی است و توسط سازمان بهداشت جهانی OMS  به عنوان « بیماری یا جراحتی که موجب به جریان افتادن روندی می شود که مستقیماً به مرگ می انجامد » تعریف شده است.

pastedGraphic_1.png

شاخصهاتغییردادهشدهاست. فرامینمراکز مدیریت و پیشگیری بیماری (CDC) مثل آبی که از صخره جاری می شود روشن است. کوید-19 غالباً به عنوان علت ضمنی معرفی می شود.

COVID-19 sera la cause sous-jacente du décès « le plus souvent ».

تخریب جامعۀ مدنی

مردم وحشت زده و مرددند. مدارس خالی، فرودگاه های خالی، بقالی های ورشکسته. در فرانسه، « کلیساها با کلاشنیکف به علت کووید-19 تهدید می شود» (آوریل 2020)

pastedGraphic_2.png

 کل اقتصاد خدمات شهروندان دچار بحران شده است. فروشگاه ها، کافه رستوران ها به ورشکستگی محکوم شده اند. سفرهای بین المللی و تعطیلات از این پس به حالت تعلیق درآمده و خیابان ها خلوت است. در چندین کشور، به بارها و رستوران ها مأموریت فوق العاده ای محول شده و باید اسامی و آدرس مشتریانشان را ثبت کنند « برایجستجومؤثرتماسهادرصورتیکهضروریباشد ».

آزادی بیان حذف شده است

قرنطینه با تحریف رسانه ها، سانسور انترنت، مهندسی اجتماعی و اردوی ترس پشتیبانی و توجیه می شود.

پزشکانی که شرح رسمی واقعۀ را زیر سؤال می برند مورد تهدید قرار می گیرند، کارشان  را از دست می دهند  و یا سابقۀ کاری آنان مورد تخریب قرار می گیرد. آنانی که علیه قرنطینۀ دولتی مخالفت می کنند به پسیکوپات جامعه ستیز متهم می شوند:

در حال حاضر بررسی های روانشناسی از سوی کارشناسان در چندین کشور انجام شده که از روش نمونه برداری برای آمار استفاده کرده اند. اگر « دروغ بزرگ » را بپذیرید شایستۀ بر چسب « فرد خوب » خواهید بود و به همین گونه شما را فردی که قادر به همدلی و درک احساسات دیگران است تلقی می کنند.

اگر علیه حقیقت رسمی ( « دروغ بزرگ» ) اعتراض کنید، رهنمودهای دولتی را مورد انتقاد قرار دهید، در رابطه با تعطیلی اقتصاد جهانی، رعایت فاصلۀ اجتماعی و استفاده از ماسک تردیدهای را برای خودتان مجاز بدانید، بر اساس « افکار عمومی حاکم در زمینۀ علمی » فوراً برچسب « پسیکوپات فاقد حساسیت و توطئه چین زیرک » را دریافت خواهید کرد. 

در دبیرستان ها و دانشگاه ها، پرسونل آموزشی مجبورند خودشان را با گفتمان رسمی دربارۀ کووید-19 تطبیق دهند. زیر سؤال بردن قانونیت قرنطینه آن لاین می تواند به اخراج پرسونل آموزشی و دیگر اعضای پرسونل بیانجامد.

گوگل در حال ارتقاء دروغ بزرگ است.

یوتوب اجازۀ پخش مطالب پزشکی اشتباه یعنی خلاف گزارشات پزشکی سازمان بهداشت جهانی یا مقامات بهداشتی محلی دربارۀ کوویو-19 را نمی دهد، به ویژه مطالبی که مربوط است به روش های پیشگیری کننده، روش درمانی یا تشخیص کووید-19.

این را « بررسی رویدادها » می نامند، بی آنکه تشخیص دهند که سازمان بهاشت جهانی و مقامات بهداشتی محلی با داده ها و تعاریف خودشان در تناقض هستند.

11 مارس 2020 : افسردگی مصنوعی اقتصادی. کودتای جهانی ؟

پاندمی در 11 مارس 2020 از سوی سازمان بهداشت جهانی اعلام شد و به انسداد اقتصاد ملی 190 (از 193) کشور عضو سازمان ملل متحد انجامید. رهنمودها از بالا، از وال استریت، مجمع جهانی اقتصاد، بنیادهای میلیاردرها تعیین شد… این طرح شیطانی با تسامح از سوی رسانه های تجاری انترنتی به مثابه شرکت « بشر دوستانه » ترسیم شده بود. « جامعۀ بین الملل » متعهد به « مسئولیت حمایت » (R2P) است. با « همکاری بخش عمومی و بخش خصوصی » برگزیده نشده، به پشتیبانی مجمع جهانی اقتصاد(FEM) به نجات 7،8 میلیارد ساکن کرۀ زمین شتافت، و انسداد اقتصاد جهانی به مثابه ابزاری برای « کُشتن ویروس » معرفی گردید.

چنین گزینشی پوج بنظر می رسد. تعطیلی اقتصاد واقعی در سطح جهانی راه حل نیست بلکه به طریق اولی روندی است که به بی ثباتی و فقر جهانی می انجامد – «علت» بی ثبات سازی و فقر در سطح جهانی است.

اقتصاد ملّی را باید در ترکیب با مؤسسات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ستون فقرات « بازتولید زندگی واقعی » تلقی کنیم : درآمد، کار، تولید، بازرگانی، زیربناهای خدمات اجتماعی. در نتیجه،  بی ثبات سازی اقتصاد کرۀ زمین را نمی توانیم به عنوان « راه حل » برای مبارزه علیه ویروس تلقی کنیم. ولی این راه حلی ست که می خواهند حقانیت آن را به ما بباورانند و این کاری ست که انجام می دهند.

« جنگ اقتصادی »

بی ثبات سازیِ اقتصاد ملّی در یک حرکت در بیش از 190 کشور نام اصلی اش « جنگ اقتصادی » است. این برنامۀ شیطانی حاکمیت دولت ملت ها را از بین برده و مردم سراسر جهان را به ورطۀ فقر سوق می دهد. این روند به افزایش قرض جهانی (به دلار ) هدایت می کند.

ساختارهای قدرتمند سرمایه داری جهانی، پول های عظیم Big Money [منافع مالی عظیم] در پیوند با دستگاه اطلاعاتی و نظامی خود نیروی محرک آن را تشکیل می دهد. به مدد فن آوری های رایانه ای و ارتباطات پیشرفته، قرنطینه و انسداد اقتصادی اقتصاد جهان در تاریخ جهان بی سابقه است.

این مداخلۀ هم زمان در 190 کشور بی آنکه به مداخلۀ نظامی نیاز داشته باشد معنایش معافیت از دموکراسی و نقض حاکمیت دولت ملت هاست. در اینجا ما با ساخت و ساز پیشرفته ای از جنگ اقتصادی سرو کار پیدا می کنیم که دیگر انواع جنگ را به محاق می برد، به انضمام جنگ های متعارف ( از نوع جنگ عراق) در صحنۀ عملیات.

سناریوی دولت جهانی. دولت جهانی در دوران پسا کوویدی ؟

طرح Lockdawn [قرنطینه یا قفل کردن] در 11 مارس 2020 از دروغ و فریبکاری برای تحمیل رژیم تمامیت خواه جهانی زیر عنوان « حکومت جهانی » استفاده می کند. به گفتۀ دیویدراکفلر

« … اکنون به رشد پیچیده ای رسیده و برای حرکت به سوی حکومتجهانیآمادهاست. حاکمیتفراملّیگروهنخبگانِروشنفکروبانکداران مطمئناً نسبت به حقتعیینسرنوشتملیدرکورانقرنهایگذشتهرواجداشته ارجحیت دارد ». (به نقل از Aspen Times، 15 اوت 2011، تأکید از ماست)

سناریوی حکومت جهانی برنامۀ مهندسی اجتماعی و تطبیق اقتصادی را تحمیل می کند.

سناریو عبارت است از « گسترش کادر سیاسی نئولیبرال و تحمیل آن به کشورهای در حال توسعه و کشورهای توسعه یافته. حذف « حاکمیت ملّی » و ایجاد شبکۀ جهانی برای  جانشینی رژیم های طرفدار آمریکا زیر کنترل « حاکمیت فراملّی » (حکومت جهانی ) مرکب از مؤسسات بزرگ مالی، میلیاردرها و بنیادهای بشردوستانۀ آنان »

شبیه سازی پادندمی ها

بنیاد راکفلر استفاده از طرح سناریو به عنوان ابزاری برای تحقق « حکومت جهانی » را پیشنهاد می کند. بنیاد راکفلر در گزارش سال 2010 زیر عنوان « سناریو برای آیندۀ فن آوری و توسعۀ بین المللی »، سناریوهای حکومت جهانی و اقدامات ضروری در مورد پاندمی جهانی در نظر گرفته شده است. بطور مشخص تر، گزارش شبیه سازی سناریوی « Lock Step » درهمآهنگیبایکسویۀگریپمرگباردرسطحجهانیرادرنظرمیگیرد. بررسی راکفلر در سال 2010 در ادامۀ فوری پاندمی آنفولانزای H1N1 در سال 2009 منتشر شده بود.

یک شبیه سازی مهم  دیگر در 18 اکتبر 2019 به اجرا گذاشته شد، یعنی کمتر از سه ماه پیش از آنکه  SARS-2 در آغاز ژانویه 2020 شناسائی شود.pastedGraphic_3.png

رویداد 201 زیر نظر مرکز امنیت بهداشتی جان هاپکینز، به پدر خواندگی بنیاد بیل و ملیندا گیتس و مجمع جهانی اقتصاد سازماندهی شد.

اطلاعات و « هنر فریبکاری »

بحران کووید-19 ابزار پیچیدۀ نخبگانی ست که در قدرت هستند و تمام خصوصیات یک عملیات اطلاعاتی را نشان می دهد که به دقت طرح ریزی شده و از « فریبکاری و ضد افسردگی » بهره می برد.  لئو استروس می گوید : « اطلاعات برای تصمیم گیرنده های سیاسی ابزاری ست برای دستیابی و توجیه اهداف سیاسی و نه تشریح واقعیات جهان. و این مشخصاً همان کاری است که در چارچوب کووید-19 انجام می دهند.

ویدئو : تمرین پاندمی رویداد 201 (Event 201). 18 اکتبر 2019. روی وسعت پاندمی متمرکز می شود. شبیه سازی در عین حال به بررسی نحوۀ مدیریت رسانه های اجتماعی آن لاین و « تحریف » خبری می پردازد. به دقت گوش کنید [به زبان انگلیسی]

مداخلۀ کلان اقتصادی. سیر تحولی اقتصاد جهانی

تاریخ چگونگی وارد آوردن شوک اقتصادی. 

برنامۀ تعدیل ساختاری تا «تعدیل جهانی».

انسداد ( هم زمان ) اقتصاد ملّی در 190 کشور عضو سازمان ملل متحد در 11 مارس 2020 شیطانی و بی سابقه است. ده ها میلیون نفر کار و پس انداز تمامی زندگی شان را از دست دادند. در کشورهای در حال توسعه فقر، گرسنگی و ناامیدی بی داد می کند.

گرچه این الگوی « مداخلۀ جهانی » بی سابقه است، با وجود این برخی خصوصیات را نشان می دهد که یادآور اصلاحات کلان اقتصادی ست که در سطح ملی پیاده شد، به ویژه تحمیل « پزشکی اقتصادی » به پشتیبانی صندوق بین المللی پول. برای بررسی این مسئله ابتدا باید به « چگونگی شوک اقتصادی » بپردازیم.

بازگشت شیلی، 11 سپتامبر 1973

به عنوان استاد دعوت شده به دانشگاه کاتولیک شیلی، شخصاً  شاهد کودتای نظامی بودم که علیه دولت سالوادر آلنده که به شکل دموکراتیک برگزیده شده بود به راه افتاد. ماجرا مربوط بود به عملیات سازمان سیا به رهبری وزیر امور خارجۀ آمریکا هنری کیسینجر در پیوند با اصلاحات کلان اقتصادی ویرانگر.

pastedGraphic_4.png

هنری کیسینجر با ژنرال اوگوستو پینوشه (سال های 1970)

یک ماه پس از کودتا، ناگهانقیمتناناز 11 به 40 اسکودوسافزایشیافت. این فروپاشی مصنوعی حقوق واقعی و کار در دیکتاتوری پینوشه بود که روند توسعۀ فقر در سطح جهانی را آسان گردانید. در حالی که قیمت کالاهای خوراکی منفجر شده بود، حقوق ها به حالت تعلیق درآمد تا « ثبات اقتصادی و اجتناب از فشارهای تورم زا » را تضمین کنند. از امروز تا فردا، کل کشور در ورطۀ فقری عمیق سقوط کرد : کمتر از یک سال، قیمت نان در شیلی 36 برابر شد و %85 مردم شیلی به زیر خط فقر سوق داده شدند. و این « تعدیلساختارییاتنظیممجددشیلیدرسال 1973» بود.

دو سال و نیم بعد، در سال 1976 به آمریکای لاتین بازگشتم، من به عنوان استاد به دانشگاه ملی کوردوبا در قلب صنایع شمال آرژانتین دعوت شده بودم. اقامت من مصادف بود با یک کودتای نظامی دیگر در مارس 1976. در پَسِ کشتارها و نقض حقوق بشر، اصلاحات کلان اقتصادیِ « بازار آزاد » نیز تجویز شده بود، این بار زیر نظر بستانکاران آرژانتینی در نیویورک، از جمله دیویدراکفلر که دوست وزیر اقتصاد هیئت نظارت (کودتائی) خوزهآلفردومارتینزدوهوز بود.

pastedGraphic_5.png

تصویر از سمت راست : رئیس جمهور ژنرال خورخه ویدلا، دیوید راکفلر و وزیر اقتصاد آرژانتین مارتینز هوز (سال های 1970)

شیلی و آرژانتین « تمرین عمومی » برای چیزهای آینده بود : تحمیل برنامۀ جهانی تعدیل ساختاریِ صندوق بین المللی پول از سال های 1980 به بیش از 100 کشور.

یک نمونۀ مشهور از « بازار آزاد » : در اوت 1990، پرو به علت فقدان انطباق با فرامین صندوق بین المللی پول مجازات شد : ظرف یک روز  قیمتبنزین 31 برابروقیمتنان 12 برابر افزایش یافت. این اصلاحات که به نام « دمکراسی » صورت گرفت ویرانگرتر از آنی بود که در شیلی و آرژانتین زیر سلطۀ نظامیان به وقوع پیوست.

و اکنون، از 11 مارس 2020، ما وارد مرحلۀ تازه ای از بی ثبات سازی کلان اقتصادی می شویم که ویرانگرتر و مخرب تر از 40 سال « شوک درمانی » و تحمیل اقدامات ریاضت کشانه از سوی صندوق بین المللی پول به نام منافع مالی حاکمان است. 

Il y a une rupture, une rupture historique ainsi qu’une continuité. C’est le « néolibéralisme au énième degré« 

pastedGraphic_6.png

تصویر از سمت چپ : کیسینجر با ژنرال دیکتاتور آرژانتینی خورخه ویتلا ( سال های 1970)

انسداد اقتصاد جهانی : شوک اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان

آنچه را که در اقتصاد جهانی امروز به وقوع می پیوندد با اقدامات اقتصادی مقایسه کنید که از سوی بستانکاران در چارچوب برنامۀتعدیلساختاری در سطح کشور به کشور « معامله شده » است. « تعدیلیاتنظیمجهانی » در 11 مارس 2020 با دولت ملتها طی گفتگو به اجرا گذاشته نشد، بلکه به وسیلۀ « همکاری بخش خصوصی و بخش عمومی » تحمیل و از سوی تبلیغات رسانه ها پشتیبانی شد، و پیوسته از سوی سیاستمداران خود فروخته مورد پذیرش قرار گرفت. 

نابرابری اجتماعی و فقر « مصنوعی ». جهانی سازی فقر

« خطوط راهنمای » تعدیلجهانی 11 مارس 2020 را که به کل جهان مربوط می باشد با شیلی در 11 سپتامبر 1973 مقایسه کنید.

از روی طنز تلخی، همان منافع مالی که در منشأ « تعدیل جهانی » سال 2020 وجود دارد در گذشته فعالانه شامل شیلی (1973) و آرژانتین (1976) نیز بوده است. عملیات کُندور و « جنگ کثیف » (Guerra sucia) را به یاد بیاورید.

در این جریان پیوستگی پر رنگی دیده می شود. همان قدرت های مالی : دیوان سالاران صندوق بین المللی پول و بانک جهانی اکنون در تدارک مدیریت عملیات قرض پسا پاندمی ( به نام بستانکاران) در چارچوب تعدیلبزرگ (تنظیمکلانصفریاتعدیلبزرگ) شرکت دارند. هنریکیسینجر در همآهنگ سازی « تنظیموتعدیل » شیلیدر 11 سپتامبر 1973 شرکت داشت. در سال بعد (1974) کیسینجر عهده دار نگارش « گزارش 200 دربارۀ امنیت استراتژیک ملی » (NSSM 200 ) شد که جمعیت زدائی را به مثابه « مهمترین اولویت سیاست خارجی آمریکا را در رابطه با کشورهای جهان سوم » بازشناسی کرد.

جهش « جمعیت زدائی » در چارچوب تنظیم مجدد کلان صفر ؟

امروز، هنری کیسینجر در کنار بنیاد گیتس (که به همچنین مدافع جمعیت زدائی است) طرفدار سر سخت تعدیلبزرگ [تنظیمکلانصفر] به پشتیبانی مجمع جهانی اقتصاد است.

بر این اساس دیگر نیازی به گفتگو با دولت ملت ها نیست یا اقدام برای « تغییر رژیم ». طرح 11 مارس 2020 تعدیل جهانی را تشکیل می دهد که موجب ورشکستگی، بی کاری و محرومیت بخش وسیعی از مردم جهان شده و  هم زمان اقتصاد ملّی بیش از 150 کشور را مورد اصابت قرار خواهد داد. 

و همۀ این فرآیند به مثابه وسیله ای برای مبارزه علیه « ویروس کُشنده » به افکار عمومی معرفی می شود که به گفتۀ مرکز کنترل و پیشگیری بیماری (CDC) و سازمان بهداشت جهانی (OMS) مشابه آنفلوآنزای فصلی است. ( ویروس A  و B)

ساختار قدرت فرادست مدار سرمایه داری جهانی 

سرمایه های بزرگ به علاوه بنیادهای میلیاردرها نیروی محرک آن است. این موضوع عبارت است از اتحاد پیچیدۀ بین وال استریت و بخش بانکی، شرکت های بزرگ نفتی و انرژی، « پیمانکاران دفاعی »، شرکتهای بزرگ دارو سازی، مجموعه ای از شرکتهای زیست فن آوری، رسانه های تجاری، غول های ارتباطات از راه دور، ارتباطات و فن آوری رایانه ای، به همین گونه شبکۀ گروه های فکری، گروه های فشار، آزمایشگاه های پژوهشی، و مانند اینها.

مالکیت مالکیت فکری به همچنین نقش مرکزی بازی می کند. شبکۀ تصمیم گیری پیچیده شامل مؤسسات مهم بستانکار و بانکی : بانک مرکزی ایالات متحدۀ آمریکا، بانک مرکزی اروپا، صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، بانکهای توسعۀ منطقه ای و بانک تسویه حساب بین المللی، مستقر در بازل (سوئیس) که نقش استراتژیک کلیدی بازی می کند. 

به سهم خود، سلسله مراتب بالای دستگاه دولت آمریکا ( و هم پیمانان غربی واشنگتن ) مستقیماً و غیر مستقیم در کارند، به ویژه پنتاگون، سرویس های اطلاعاتی آمریکا ( و آزمایشگاه های پژوهشی )، مقامات بهداشتی، امنیت داخلی . وزارت خارجۀ آمریکا ( به علاوه سفارتخانه های آمریکا در بیش از 150 کشور).

تصاحب ثروت از سوی خیلی ثروتمندان ادامه می یابد

« واو مثل ویروس » [کووید-19] مسئول ورشکستگی ها و بی کاری. یک دروغ است. رابطۀ علت و معلولی بین ویروس و متغییرهای اقتصادی وجود ندارد. قدرت های مالی و میلیاردر هستند که پشت این طرح (تصمیم گیری شده ) ایستاده و  موجب بی ثبات سازیِ جهانیِ اقتصاد واقعی شده است.

در کوران 9 ماه گذشته، آنان میلیاردها دلار در صندوقشان انباشت کرده اند. بین آوریل و ژوئیه، کل ثروتی که میلیاردرهای جهان در اختیار داشته اند از 8000 میلیارد دلار به بیش از 10000 میلیارد دلار رسیده است.

گزارش مجلۀ فوربز علت حقیقی تقسیم مجدد این  ثروت عظیم را توضیح نمی دهد : « ثروت مشترک میلیاردرها با آهنگ سریعی در کوران دهۀ گذشته افزایش یافته است ».

در واقع، موضوع عبارت است از بزرگترین تقسیم مجدد ثروت جهانی در تاریخ جهان. این فرآیند سیستماتیک بوده و بر اساس گسترش فقر ممکن گردیده است. نام این فرآیند یک حرکت جنگی به معنای جنگ اقتصادی است.pastedGraphic_7.png

میلیاردرها نه تنها از « طرح بازیابی دولتی » ( یعنی بودجۀ کمکی )  سخاوتمندانه برخوردار بودند بلکه کل سود مالی آنان از آغاز اردوی وحشت کووید حاصل بزهکاریهای آغازین، شناخت پیشین، تجارت ابزار مشتقه و مدیریت بازارهای مالی و مواد اولیه بوده است. وارن بوفه به درستی این ابزارهای سوداگرانه را به عنوان « جنگافزارمالیتخریبکلان ( بخوانیدکشتارجمعی)» شناسائی کرده است.

ثروت ترکیبی میلیاردرهای آمریکائی 850 میلیارددلاراز 18مارس 2020 تا 8 اکتبر 2020 افزایشداشتهاست، یعنی %28 افزایش. این گمانه زنی افزایش ثروت در کوران دوران پیش از 18 مارس را به حساب نمی آورد که مصادف بود با یک سری سقوط بورسی. (به مقالۀ میشل شوسودوسکی در این باره مراجعه کنید)

pastedGraphic_8.png

18 مارس 2020، میلیاردرهای آمریکائی در مجموع ثروتی معادل2947 میلیارد دلار داشته اند. در 8 اکتبر،ثروتمیلیاردرهابه 3800 میلیارددلاررسید.

این طبقۀ میلیاردر بازارهای مالی را از تاریخ ماه فوریه مدیریت می کرد، سپس فرمان انسداد اقتصاد جهانی را در 11 مارس صادر کرد که هدف اعلام شده اش مبارزه علیه کووید-19 بود یعنی مشابه آنفلوآنزای فصلی.

« اقتصاد واقعی » و « پول های بزرگ »

 چرا این سیاست های قرنطینۀ کووید به سرنیزۀ ورشکستگی، فقر و بی کاری تبدیل شده است ؟

سرمایه داری جهانی یکپارچه نیست. در واقع نوعی « تضاد طبقاتی » « بین ثروتمندان خیلی بزرگ و بخش عظیمی از مردم جهان » وجود دارد. ولی در عین حال رقابتشدیدیدربطننظامسرمایهداری جریان دارد. آنچه را که باید دانست این است که بین امور مالی بالا ( « پولهایعظیمسرمایه » )  و آنچه را که می توانیم به نام « سرمایهداریواقعی » تعریف کنیم که عبارت است از شرکت ها در زمینه های مختلف فعالیت تولیدی در سطح ملی و منطقه ای تضاد وجود دارد. به علاوه شرکت های کوچک و متوسط.

آنچه به جریان افتاده فرآیند تمرکز بی سابقۀ  ثروت در تاریخ جهان ( و کنترل فن آوری های پیشرفته ) است که از طریق آن مؤسسات مالی ( یعنی بستانکاران چندین میلیارد دلاری ) مفروضاً باید سهام واقعی شرکت های ورشکسته  به همین گونه سهام دولتی را تصاحب کنند.

« اقتصاد واقعی » عبارت است از « چشم انداز اقتصادی » در فعالیت های اقتصاد واقعی : تولید فعال، کشاورزی، صنعت، خدمات، زیربناهای اقتصادی و اجتماعی، سرمایه گذاری ها، کار و مانند اینها. اقتصاد واقعی در سطح جهانی و ملی هدف قرنطینه قرار گرفته و به همین گونه انسداد فعالیت اقتصادی. مؤسسات مالی سطح بالای امور مالیِ جهانی شده (گلوبال پول) « بستانکاران» اقتصاد واقعی اند.

« دومین موج » . یک قرنطینۀ دیگر

موجدومدروغاست. و به نحوی به افکار عمومی معرفی شده که گوئی وسیله ای است برای مبارزه علیه ویروس و نجات جان انسانها.

این چیزی ست که دولتها به ما می گویند. اردوی ترس و وحشت که هم زمان در مناطق مختلف جهان راه اندازی شده با سرعت بالا اجرا می شود.pastedGraphic_9.png

آزمون، آزمون، آزمون، در انگلستان نیروهای نظامی در عملیات آزمون توده های مردم شرکت دارند و از روش نمونه برداری واکنش زنجیره ای پلیمراز  (PCR) استفاده می کنند. هدف از این عملیات نمایش افزایش شمار موردهای مثبت است.

اگر در انگلستان زندگی می کنید، می توانید یک « حباب پشتیبانی » را مستقر نمائید (تصویر سمت چپ را ببینید)

نیازی به یادآوری نیست که در آغاز دومین موج، اقتصاد جهانی از پیش در وضعیت هرج و مرج به سر می برد. اگر گزارشات عمق و وخامت این بحران جهانی را نشان نمی دهد، ولی نشانه هائی که هنوز موقتی و ناقص هستند بخودی خود از این واقعیت حرف می زند. 

علت وجودی موج دوم جلوگیریوبهتأخیرانداختنبازگشائیاقتصادملی بوده و با رعایت فاصلۀ اجتماعی، استفاده از ماسک و مانند اینها گره خورده است. آماج ها عبارتند از اقتصاد خدماتی، شرکت های هواپیمائی، صنایع گردشگری و مانند اینها. حفظ محدودیت اکید در زمینۀ سفرهای هوائی به هدف به ورشکستگی کشاندن شرکت های هواپیمائی صورت می گیرد. برنامۀ ورشکستگی طراحی و تحمیل شده است. فقط در بخش گردشگری و مسافرت در ایالات متحده 9،2میلیونپُستحرفهایمیتواندحذفشود و « بین 10،8 و 13،8 میلیون پست حرفه ای قویاً در معرض تهدید قرار گرفته است».pastedGraphic_10.png

فرودگاه هونگ کونگ. خلوت

 و در نتیجه موج دوّم به میلیاردرها اجازه خواهد داد که قطعات را جمع آوری کنند، یعنی مالکیت کل بخش های فعالیت اقتصادی را به قیمت ناچیز به دست آورند.

حکومت جهانی : در آستانۀ تشکیل دولت تمامیت خواه

اشخاص و سازمان هائی که در شبیه سازی رویداد 201 در 18 اکتبر 2019 شرکت داشتند اکنون در مدیریت واقعی بحران به محض راه اندازی آن در 30 ژانویه 2020 در چارچوب وضعیت اضطراری بهداشت عمومی (PHEIC) از سوی سازمان بهداشت جهانی که به سهم خود زمینه را برای بحران مالی فوریه فراهم آورده بود به عهده گرفتند.

قرنطینه و انسداد اقتصاد ملّی، دومین موج بیکاری های جمعی را در پیوند با ورشکستگی مصنوعیِ شرکت های کوچک و متوسط (که در سراسر جهان به کار بسته شد) تحریک کرد.

همۀ این برنامه با استقرار دولت تمامیت خواه جهانی هدایت شده که می خواهد هر گونه اعتراض و مقاومتی را در هم بشکند.

واکسن

برنامۀ واکسیناسیون علیه آلودگی به کووید ( به علاوه پاسپورت راینه ای تزریق شده) بخشی جدائی ناپذیر از رژیم تمامیت خواه جهانی است.

ID2020 مشهور چیست؟ عبارت است از اتحاد همکاری دولتی-خصوصی از جمله آژانس های سازمان ملل متحد و جامعۀ مدنی. و عبارت است از برنامۀ هویت الکترونیک که از واکسن عمومیت یافته به عنوان تخت پرش برای هویت رایانه ای استفاده می کند. برنامه از عملیات موجود برای ثبت تولد و واکسیناسیون برای نوزادان جهت هویت رایانه ای همراه و ماندگار مربوط به زیست سنجی بهره برداری می کند (مقالۀ پیتر کونیگ. پاندمی ویروس کرونا کووید-19 : خطر واقعی برنامۀ ID2020، مارس 2020)

« تنظیم مجدد کلان صفر »

همان بستانکاران قدرتمندی که بحران قرض جهانی کووید را تحریک کرده بودند اکنون « شاخص جدیدی » را رایج کرده اند که عبارت است از تحمیل آنچه را که مجمع جهانی اقتصاد به مثابه « تنظیم کلان از صفر » تعریف می کند :

با استفاده از قرنطینه و محدودیت های کووید-19 برای اجرای این تغییرات، تنظیم و تعدیل مجدد کلان با چهرۀ ظاهریِ « چهارمین انقلاب صنعتی » گسترش می یابد که در آن شرکت های قدیمی تر یا باید به ورشکستگی بیافتند و یا جذب انحصارات شوند، به همین علت بخش عظیمی از اقتصاد پیشا کوویدی حذف خواهد شد. اقتصاد (ها) « باز سازی » می شوند و شمار بسیاری از مشاغل حذف و هدایت ماشین ها به وسیلۀ هوش مصنوعی انجام خواهد شد.

بیکاران ( کهتعدادشانبسیارخواهدبود ) مشمولنوعیحقوقپایۀهمهشمولخواهندبود و قروضشان (قروض و ورشکستکی در سطح وسیع حاصل انسداد و محدودیت عمدی است) حذف خواهد شد ولیبهازایآنبایدفعالیتهایشانرابهدولتویابطورمشخصتربهمؤسساتمالیکهدراینتنظیممجددکلانشرکتدارندواگذارکنند. صندوق بین المللی پول می گوید که بخش دولتی هر آنچه را که نیاز دارد « اجاره خواهد کرد » : یعنی با حذف حق مالکیت زیر پوشش « مصرف پایدار » و « نجات سیّاره ».  البته، گروه کوچک نخبگان که این تنظیم مجدد کلان را راه آندازی کرده مالک همه چیز خواهد بود. از هم اکنون تا سال 2030، بستانکاران جهانی در چارچوب سناریوی « تعدیل جهانی » با سوق دادن بخش عظیمی از مردم جهان در فقر، ثروت های جهان را تصاحب خواهند کرد.

در سال 2030 « شما صاحب هیچ چیزی نخواهید بود، و خوشبخت خواهید بود ». (ویدئوی پی آمده را نگاه کنید، به زبان انگلیسی)

سازمان ملل متحد : ابزار حکومت جهانی به نام همکاری دولتی/خصوصی برگزیده نشده

نظام ملل متحد نیز در تبانی است، زیرا « حکومت جهانی » و « تنظیم کلان » را تأیید کرده است.

pastedGraphic_11.png

اگردبیر کل ملل متحد آنتونیوگوترش به درستی می گوید که پاندمی « چیزی بیش از یک بحران بهداشتی » است، ولی هیچ تحلیل یا بحث جدی و معنی داری زیر نظر ملل متحد دربارۀ علل واقعی این بحران صورت نگرفته است. 

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سپتامبر 2020 : 

« صدهاهزارنفرزندگیشانراازدستدادهاند. زندگیمیلیاردهانفرمختلشدهاست. کووید-19 علاوه بر تأثیراتش روی سلامتی، شکاف عمیق اجتماعی و نابرابری فوق العاده ای را آشکار کرد… و روی افراد، خانواده، جامعه، و همۀ نسل ها و حتا نسلی که هنوز به دنیا نیامده تأثیر گذاشت. کووید-19 بحران آسیب پذیری در بطن ملت ها و بین آنان را آشکار کرد، و به همین گونه نظام های ما را در ناتوانی از پاسخ گوئیِ همآهنگِ جهانی در مقابله با تهدید مشترک نشان داد.

[ در این گزارش ] به تصمیم هائی که به تخریب اجتماعی و اقتصادی در سراسر جهان دامن زده اشاره نشده و هیچ نشستی در شورای امنیت سازمان ملل متحد برگزار نگردیده است. بنظر می رسد که بین پنج عضو دائمی شورای امنیت در سازمان ملل متحد اتفاق نظر وجود دارد.

ویروس به عنوان مسئول اصلی به رسمیت شناخته شده است.

مجمع جهانی اقتصاد « تنظیممجددجهان » در همکاری دولتی-خصوصی از سوی سازمان ملل متحد تأیید شده است.

بازگشت جرج کنان و نظریۀترومن در پایان سال های 1940. جرج کنان فکر می کرد که سازمان ملل متحد ابزار مفیدی را عرضه می کند که می تواند « قدرت را به اخلاق پیوند بزند »، با استفاده از اخلاق به مثابه ابزاری برای تأیید « جنگ های بشر دوستانه » ی ایالات متحدۀ آمریکا. pastedGraphic_12.png

  بحران کووید-19 سرانجام یک فرآیند تاریخی است.

[ در این فرآیند تاریخی ] قرنطینه و انسداد اقتصاد جهانی « جنگ افزار کشتار جمعی » تلقی می شود. ما با « جنایت علیه بشریت » در سطح وسیع روبرو هستیم. 

جو بایدن و « تنظیم کلان »

« رئیس جمهور » برگزیده جوبایدن یک مرد سیاسی پخته و عامل قابل اطمینان در خدمت منافع مؤسسات مالی است. 

فراموش نکنیم که جو بایدن طرفدار سرسخت مداخله در عراق بود و انگیزۀ او نیز چنین بود که گوئی واقعاً صدام حسین « سلاح کشتار جمعی در اختیار دارد ». سناتور دیک دربین در این مورد گفته بود : « مردم آمریکا در این جنگ فریب خوردند ». دوباره گول جو بایدن را نخورید. 

سر واژگان در حال تحولند. 11/9، GWOT, WMD و اکنون COVID : به بایدن برای پشتیبانی از حمله به عراق پاداش دادند.

فاکس نیوز او را به عنوان « سوسیالیستی » که سرمایه داری را تهدید می کند تعریف کرده است : « جو بایدن مناسبات نگران کننده ای با جنبش سوسیالیست « تنظیم کلان » (Great Reset) دارد ». 

گرچه مطلقاً پوچ است، ولی بسیاری از « ترقی خواهان » و مبارزان ضد جنگ بی آنکه نتایج گستردۀ ریاست جمهوری بایدن را تحلیل کرده باشند به او رأی داده اند. 

تنظیمکلان منشأ شکاف اجتماعی، نژاد پرستی است. طرح اهریمنی به قامت سرمایه داری جهانی تنیده شده که بخش بزرگی از کارگران آمریکائی و به همین گونه شرکت های کوچک و متوسط را تهدید می کند. دولت بایدن و هریس که فعالانه در اجرای « تنظیم کلان  مجدد صفر » [ یا تنظیم کلان ] تهدیدی ست برای بشریت. 

pastedGraphic_13.png

آنچه به کووید مربوط می شود، بایدن قویاً به « دومین موج » متعهد است، یعنی حفظ انسداد جزئی اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان به مثابه ابزاری برای « مبارزه علیه ویروس کُشنده ».

جوبایدن برای اجرای « تنظیم مجدد کلان » صندوق بین المللی پول در سطح ملی و بین المللی با پی آمدهای مخرب اقتصادی و اجتماعی فشار وارد خواهد آورد. بر اساس پیشبینی، مجمع جهانی اقتصاد برای تابستان 2021 روی اجرای « تنظیم کلان » ، تنظیم کلان صفر  تمرکز خواهد کرد.

دولت جو بایدن طرح تمامیت خواه سطوح بالای مالی را فعالانه پی گیر خواهد بود : « تنظیممجددکلان ».

بدون جنبش اعتراضی سنگین و مقاومت سازمان یافته در سطح ملّی و بین المللی، تنظیم مجدد کلان در برنامۀ سیاست خارجی آمریکا و ملت ها به وسیلۀ دولت جو بایدن/ کاملا هریس پیاده خواهد شد. این چیزی ست که شما آن را  امپریالیسم با « چهرۀ انسانی » می نامید.

Michel Chossudovsky

Article original en anglais :

pastedGraphic_14.png

The Covid “Pandemic”: Destroying People’s Lives. Engineered Economic Depression. Global “Coup d’Etat”?

لینک متن اصلی :

ترجمۀ حمید محوی

گاهنامۀ هنر و مبارزه. پاریس. 2 دسامبر 2020

Share: